Rentoa joulua vahinkoja ennakoimalla

Miten viettää rentouttava ja rauhallinen joulu? Itseään ja muita kohtaan laadituista odotuksista ja vaatimuksista höllääminen lienee suosituimpia ohjeita onnistuneen joulun saavuttamiseen. Rentoutta jouluun voi myös hakea ennakoimalla mahdollisia vaaranpaikkoja ja ennaltaehkäisemällä vahinkojen syntymistä. Useassa tapauksessa parasta vahinkojen torjuntaa on riskien hallinta, jonka avulla myös säästyy monelta murheelta ja taloudelliselta rasitteelta.

 

Paloturvallisuus

Joulu on paloturvallisuuden huomioimisen kulta-aikaa. Monenmoiset jouluvalosarjat, joulukyntteliköt ja elävä tuli toimivat otollisina komponentteina palovahingoille. Kynttilöiden vahtimisen tärkeydestä ei liene tarpeellista edes muistuttaa, mutta myös sähkölaitteissa piilee kaikkiin sähkölaitteisiin kuuluva valmistusvirheriski, ja sitä kautta vaara tulipalolle sekä riski merkittäville omaisuus- ja henkilövahingoille. Tarpeettomat sähkölaitteet tuleekin sammuttaa varsinkin lomalle pois kotoa lähtiessä – jo ihan energiansäästöllisistä syistäkin. Myös ylimääräiset johdot, latausjohdot ja -kaapelit kannattaa irrottaa pistorasioista.

Joidenkin kerrostalojen rappukäytävissä näkee joulun aikaan koristeltuja kuusia. Nämä eivät ainoastaan ole riski paloturvallisuudelle, vaan saattavat myös vaikeuttaa mahdollisia pelastustöitä. Taloyhtiössä onkin syytä muistaa, ettei rappukäytävässä tule säilyttää mitään ylimääräistä.

 

Vesivahinkojen ja asuntomurtojen torjuminen

Vesihanat ja käyttölaitteiden sulkuventtiilit kannattaa sulkea aina, kun laitetta ei käytetä, mutta erityisen tärkeää se on, kun lähtee pois kotoa pidemmäksi aikaa, esimerkiksi joulua juhlimaan. Myös kaikki ikkunat ja parvekeovet on hyvä käydä läpi ja tarkistaa, että ne on suljettu tiiviisti. Mikäli huoneiston ovi on mahdollista lukita turvalukolla, kannattaa se tehdä. Eikä kannata jättää ulkopuolisille tarpeettomasti merkkejä siitä, että poissa kotoa aiotaan olla pidemmän aikaa.

 

Jätteiden hävittäminen

Joulukinkun rasvan hävittäminen on joka jouluinen puheenaihe. Suurimmalle osalle ihmisistä lienee selvää, että kinkun rasvaa ei tule kaataa viemäriin putkien tukkeeksi tai rottien iloksi. Kinkun rasva tulisi hävittää aina asiaan kuuluvalla tavalla: jäähdyttämällä, pakkaamalla se esim. pakasterasiaan tai muuhun tiiviiseen astiaan ja laittamalla rasva sekajätteeseen tai hyydytettynä biojätteeseen. Jälleen tänä syksynä paljon puhuttaneista tuholaisongelmista rottaongelma on ”vaiva”, johon me kaikki, taloyhtiön tai omakotitalon asukkaat pystymme myös omilla toimillamme vaikuttamaan. Asian yhteydessä on myös hyvä muistuttaa asiakkaillemme tarjottavasta tuotteesta, Finib Tuholaisturvasta, jonka tarkoituksena on auttaa taloyhtiötä suorittamaan tuholaistorjuntaa ennen kuin ongelma paisuu. Rottaongelman kannalta on myös tärkeää pitää roska-astioiden ympäristö puhtaana, jotta tuholaiset eivät hakeudu asutusten läheisyyteen pursuavien jäteastioiden houkuttelemina. Muita joulun ajan jätteiden lajitteluvinkkejä voi lukea esimerkiksi täältä (HSY: Joulun jätteiden lajittelu).

 

Taloyhtiön talvikunnossapito

Taloyhtiön tulee huolehtia kiinteistön talvikunnossapidosta. Vaikka huoltoyhtiön kanssa olisi solmittu sopimus talvikunnossapidosta, kantaa taloyhtiö siitä kuitenkin aina viime kädessä vastuun. Taloyhtiön vastuusta olemme kirjoittaneet tarkemmin mm. blogissamme Liukastuminen taloyhtiön pihalla. Silti jokaisen kiinteistön alueella liikkuvan kannattaa omassa kulkemisessaan noudattaa erityistä varovaisuutta.

Pelastusteiden esteettömyys kaikkina aikoina kuuluu kaikkien taloyhtiön asukkaiden, mutta myös taloyhtiössä vierailevien vastuulle. Hätätilanteessa jokainen minuutti on ratkaiseva, ja esimerkiksi palotilanteessa taloyhtiön pelastustielle pysäköityjen autojen siirtämiseen kuluva aika voi olla kohtalokas. Joulunajan vieraita kannattaakin muistuttaa auton jättämisestä sille varatulle paikalle.

 

Rentouttavaa ja hyvää joulua!