FINIB Hallinnonturva

Finib Hallinnonturva lisää yhtiön hallituksen vakuutusturvaa taloudellisten korvausvaatimusten varalta. Yhtiökohtainen vuosimaksu on 130 €.

Ryhmävastuuvakuutus

 • Vakuutettuina ovat yhtiön kaikki laillisesti valitut hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä  toiminnantarkastaja.
 • Korvausta haetaan ensisijaisesti kiinteistövakuutukseen sisältyvästä hallinnonvastuusta.
 • Omavastuu on kiinteistövakuutukseen sisältyvän hallinnonvastuun vakuutusmäärä.

VAKUUTUSMÄÄRÄT:

 • Taloudellinen vahinko 200 000 €
  • poikkeuksena toiminnantarkastajan aiheuttama vahinko, vakuutusmäärä 30 000 €
  • UUTTA 2021. mikäli koko vakuutusmäärä on käytetty, on hallituksen jäsenen osalta käytössä lisävakuutus määrä 75 000 €, jos kyseessä on kokonaan uusi vahinko.
 • UUTTA 2021. esine- ja henkilövahinkojen kohtuulliset ja välttämättömät rajaamis-, neuvonta- ja puolustuskustannukset, vakuutusmäärä  30 000 €.
 • UUTTA 2021. kiinteistövakuutuksesta korvattavan hallinnon vastuuvahingon omavastuuosuus 1 000 €
 • UUTTA 2021. PR-konsultin tai muun konsultin kustannuksia kriisiviestinnän osalta 3 000 €
 • UUTTA 2021. hallinnon vastuuvahingossa korvausvastuun selvitys, jos vaade on 200–5000 € ja se jää alle kiinteistövakuutuksen omavastuun

Avainturvavakuutus

 • Turva korvaa hallituksen jäsenen ja yhtiökokouksen päätöksellä valitun turvallisuusvastaavan haltuun annetun yhtiön yleis-, huolto- tai reittiavaimen varkauden, ryöstön tai katoamisen seurauksena syntyneitä kuluja.
 • Korvausta haetaan ensisijaisesti kiinteistövakuutuksesta.
 • Vakuutusmäärä on 30 000 € osana 200 000 € vakuutusmäärää.
 • Vakuutuksesta korvataan enintään yksi vahinko yhtiötä kohden kalenterivuoden aikana.
 • Omavastuu on 500 €. Mikäli kuluja korvataan osittain kiinteistövakuutuksesta, omavastuuta ei peritä.
 • Vakuutusturvan myöntää edellä mainituissa turvissa LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Lisäpalvelut

Asianajotoimisto Ruoholahti Oy

 • maksuton ensimmäinen konsultaatio oikeudellisen ongelman arvioimiseksi. Konsultaatio annetaan ensisijaisesti puhelimitse.
 • maksuton Legal Helpdesk pienimuotoisissa yhtiötä ja isännöintiä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä
 • yhteydenotot puhelimitse +358 10 219 4435 tai +358 10 219 4434

Finib Hallinnonturvaan liittyminen edellyttää hoidossamme olevaa kiinteistövakuutusta.

Vahinkoesimerkkejä

Alla on esimerkein kuvattu, millaiset vahingot ovat Finib Hallinnonturvasta korvattavia. Esimerkkejä ei voi yleistää. Tapauskohtaiset olosuhteet vaikuttavat korvausratkaisuun.

 • Kiinteistössä asioinut henkilö saa surmansa jäälohkareen pudottua katolta hänen päähänsä. Kiinteistön hoito on sopimuksella uskottu huoltoyhtiölle. Lumen ja jään poistamista katolta ei kuitenkaan ole sisällytetty sopimuksessa huoltoyhtiön tehtäviin. Kun vastuuta ei tältä osin ollut selvästi siirretty huoltoyhtiölle, kiinteistön tulee huolehtia tarvittaessa katon puhdistamisesta. Kiinteistön hallituksen puheenjohtajaa syytetään ja hänet tuomitaan kuolemantuottamuksesta, kun turvallisuusvelvoite on laiminlyöty. Kiinteistövakuutuksen hallituksen vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, koska kyseessä on henkilövahinko. Finib Hallinnonturva korvaa 30 000 € suuruiset asianajokulut oikeusprosessin ajalta ilman omavastuuta. Hallituksen puheenjohtajan sakkotuomioita ei korvata.
 • Hallituksen jäsenen hallussa ollut kiinteistön yleisavain katosi. Avaimen katoamisen johdosta jouduttiin sarjoittamaan taloyhtiön lukituksia uudelleen. Udelleensarjoituksesta aiheutui 5 400 euron kustannus. Koska yleisavain ei ollut hävinnyt murron tai ryöstön seurauksena, ei kiinteistövakuutus korvannut aiheutuneita sarjoituskuluja. Kustannukset korvattiin Finibin Hallinnonturvassa olevasta Avainturvavakuutuksesta. Korvauksesta vähennettiin omavastuuosuus 500 €.