FINIB Hallinnonturva

Finib Hallinnonturva lisää yhtiön hallituksen vakuutusturvaa taloudellisten korvausvaatimusten varalta. Lisäksi vakuutus korvaa kiinteistön omistajana toiselle aiheutetun henkilö- tai omaisuusvahingon, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Yhtiökohtainen vuosimaksu on 160 €.

Ryhmävastuuvakuutus

 • Vakuutettuina ovat yhtiön kaikki laillisesti valitut hallituksen jäsenet ja varajäsenet, toimitusjohtaja, yhtiökokouksen puheenjohtaja sekä  toiminnantarkastaja.
 • Korvausta haetaan ensisijaisesti kiinteistövakuutukseen sisältyvästä hallinnonvastuusta.
 • Omavastuu on kiinteistövakuutukseen sisältyvän hallinnonvastuun vakuutusmäärä.

VAKUUTUSMÄÄRÄT:

 • Taloudellinen vahinko 400 000 €
  • poikkeuksena toiminnantarkastajan aiheuttama vahinko, vakuutusmäärä 30 000 €
  • mikäli koko vakuutusmäärä on käytetty, on hallituksen jäsenen osalta käytössä lisävakuutus määrä 75 000 €, jos kyseessä on kokonaan uusi vahinko.
 • esine- ja henkilövahinkojen kohtuulliset ja välttämättömät rajaamis-, neuvonta- ja puolustuskustannukset, vakuutusmäärä  30 000 €.
 • kiinteistövakuutuksesta korvattavan hallinnon vastuuvahingon omavastuuosuus 1 000 €
 • PR-konsultin tai muun konsultin kustannuksia kriisiviestinnän osalta 3 000 €
 • hallinnon vastuuvahingossa korvausvastuun selvitys, jos vaade on 200–5000 € ja se jää alle kiinteistövakuutuksen omavastuun

Avainturvavakuutus

 • Turva korvaa hallituksen jäsenen hallusta kadonneen yleis- tai
  reittiavaimen seurauksena syntyneitä kuluja kuten lukkojen ja avainten vaihtaminen tai uudelleensarjoitus. Turva pätee myös, jos avain on kadonnut yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksellä valitun turvallisuusvastaavan hallusta.
 • Korvausta haetaan ensisijaisesti kiinteistövakuutuksesta.
 • Vakuutusmäärä on 40 000 € osana 400 000 € vakuutusmäärää.
 • Vakuutuksesta korvataan enintään yksi vahinko yhtiötä kohden kalenterivuoden aikana.
 • Omavastuu on 500 €. Mikäli kuluja korvataan osittain kiinteistövakuutuksesta, omavastuuta ei peritä.
 • Vakuutusturvan myöntää edellä mainituissa turvissa LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

UUTTA 2024

Vakuutuksesta korvataan jatkossa vakuutuskirjassa mainitun kiinteistön omistajana vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko. Vakuutus on toissijainen voimassa olevaan kiinteistövakuutukseen nähden ja se korvaa, kun ensisijaisen kiinteistövakuutuksen vakuutusmäärä on käytetty loppuun.

Mikäli kiinteistöyhtiössä ei ole vakuutusta tai vakuutusmäärä on vähäinen, omavastuu on vähintään 500.000 euroa.

Vakuutusmäärä on 1.500.000 euroa, ja mikäli kiinteistön omistajan ensisijainen vastuuvakuutus on LähiTapiolaan kuuluvassa vakuutusyhtiössä, korvataan ensisijaisesta vakuutuksesta ja tästä vastuuvakuutuksesta yhteensä enintään 3.000.000 euroa.

Lisäpalvelut

Asianajotoimisto Ruoholahti Oy

 • maksuton ensimmäinen konsultaatio oikeudellisen ongelman arvioimiseksi. Konsultaatio annetaan ensisijaisesti puhelimitse.
 • maksuton Legal Helpdesk pienimuotoisissa yhtiötä ja isännöintiä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä
 • yhteydenotot puhelimitse +358 10 219 4435 tai +358 10 219 4434

Finib Hallinnonturvan voi ostaa ilman lisäpalveluita. Vastaavasti lisäpalveluita voi ostaa hankkimatta Finib Hallinnonturvaa. Tällöin lisäpalvelun tuottaja hinnoittelee palvelunsa ilman yllä mainittuja etuja.

Finib Hallinnonturvaan liittyminen edellyttää hoidossamme olevaa kiinteistövakuutusta.

Vahinkoesimerkkejä

Alla on esimerkein kuvattu, millaiset vahingot ovat Finib Hallinnonturvasta korvattavia. Esimerkkejä ei voi yleistää. Tapauskohtaiset olosuhteet vaikuttavat korvausratkaisuun.

 • Kiinteistössä asioinut henkilö saa surmansa jäälohkareen pudottua katolta hänen päähänsä. Kiinteistön hoito on sopimuksella uskottu huoltoyhtiölle. Lumen ja jään poistamista katolta ei kuitenkaan ole sisällytetty sopimuksessa huoltoyhtiön tehtäviin. Kun vastuuta ei tältä osin ollut selvästi siirretty huoltoyhtiölle, kiinteistön tulee huolehtia tarvittaessa katon puhdistamisesta. Kiinteistön hallituksen puheenjohtajaa syytetään ja hänet tuomitaan kuolemantuottamuksesta, kun turvallisuusvelvoite on laiminlyöty. Kiinteistövakuutuksen hallituksen vastuuvakuutus ei korvaa vahinkoa, koska kyseessä on henkilövahinko. Finib Hallinnonturva korvaa 30 000 € suuruiset asianajokulut oikeusprosessin ajalta ilman omavastuuta. Hallituksen puheenjohtajan sakkotuomioita ei korvata.
 • Hallituksen jäsenen hallussa ollut kiinteistön yleisavain katosi. Avaimen katoamisen johdosta jouduttiin sarjoittamaan taloyhtiön lukituksia uudelleen. Udelleensarjoituksesta aiheutui 5 400 euron kustannus. Koska yleisavain ei ollut hävinnyt murron tai ryöstön seurauksena, ei kiinteistövakuutus korvannut aiheutuneita sarjoituskuluja. Kustannukset korvattiin Finibin Hallinnonturvassa olevasta Avainturvavakuutuksesta. Korvauksesta vähennettiin omavastuuosuus 500 €.