FINIB Kiinteistötietojen tarkastuspalvelu

Finib Kiinteistötietojen tarkastuspalvelulla selvitetään isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen puolesta oikeat rakennustiedot kiinteistövakuutusta varten. Finib vastaa tietojen oikeellisuudesta myös vahinkotilanteissa. Tarkastuspalvelun yhtiökohtainen hinta on 270 € / 350 € per kohde. Mikäli kohteessa on huomattava määrä rakennuksia, tulee palvelun soveltuvuus kiinteistölle varmistaa Finibiltä.

Kiinteistön rakennusmateriaalit, rakenneratkaisut, pinta-alat, tilavuudet ja paloluokat ovat keskeisiä hinnoittelun perusteita kiinteistövakuutuksissa. Näiden selvittäminen on usein työlästä ja vaatii asiaan perehtymistä. Kiinteistöä vakuutettaessa tietojen oikeellisuus on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi väärin ilmoitettu paloluokka saattaa aiheuttaa alivakuutustilanteen, jonka seurauksena korvaussumma vahinkotilanteessa voi pienentyä. Todellisuutta heikompi paloluokka taas aiheuttaa liian suuren vakuutusmaksun.

PALVELUN HINTA

 • 270 € per kohde ilman kohdekäyntiä.
 • 350 € per kohde mikäli tarkistus vaatii kohdekäynnin.

Kiinteistötietojen tarkastuspalvelu sisältää

 • Tarvittavien rakennuspiirustuksien tilaamisen rakennusvalvonnasta.
 • Kiinteistöön kuuluvien rakennuksien, rakenneratkaisujen ja materiaalien selvittämisen.
 • Rakennusten tilavuuksien laskemisen.
 • Rakennusten paloluokkien selvittämisen.
 • Tarvittaessa käynnin paikan päällä kohteessa.
 • Finibin laatiman tarkastusraportin.
 • Vakuutustietojen välittömän korjaamisen havaittujen puutteiden tai virheiden osalta
 • Tietojen oikeellisuudesta vastaamisen vahinkotilanteessa.

Hyödyt taloyhtiölle ja isännöitsijälle

 • Kiinteistö on vakuutettu oikeilla tiedoilla.
 • Vahinkotilanteessa taloyhtiö saa täydet korvaukset.
 • Vakuutusmaksu on riskinmukainen.
 • Hoidamme selvitystyön isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen puolesta.
 • Vastuu tarkistettujen tietojen oikeellisuudesta siirtyy isännöitsijältä ja taloyhtiön hallitukselta Finibille.

Esimerkkejä tilanteista, joissa virheelliset kiinteistötiedot ovat vaikuttaneet korvaustilanteessa

 • Asunto-osakeyhtiöön kuului useita paritaloja. Vakuutuskirjaan oli rakennusten tilavuudeksi merkitty yhteensä 3 000 m³ ilman erillistä rakennuskohtaista erittelyä. Tulipalon seurauksena yksi paritalo tuhoutui kokonaisuudessaan. Vahinkotilanteen jälkeen rakennuspiirustuksista huomattiin, että rakennusten oikea tilavuus oli 4 500 m³. Koska Asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksen vakuutusmaksu oli määräytynyt todellisuutta pienemmän tilavuuden mukaan, vakuutusyhtiö suoritti korvauksen alivakuutussuhteella vähennettynä.
 • Rivitalokiinteistö oli merkitty vakuutukseen paloluokalla P2. Kiinteistö oli yksikerroksinen, puurunkoinen rakennus, missä yläpohjarakenne muodostui tavallisesta puisesta kattotuolirakenteesta ilman tuplakipsilevysuojausta yläpohjaa ja seinärakenteita vasten. Yksi huoneisto vaurioitui tulipalossa. Vakuutusyhtiö katsoi rakennuksen oikean paloluokan olevan P3. Vakuutusmaksun ero eri paloluokkien välillä oli 30 %. Näin ollen vakuutusyhtiö vähensi maksettavasta korvauksesta 30 %.
 • Taloyhtiön pihalla oleva autokatos paloi. Asunto-osakeyhtiön tontilla oli yhteensä viisi rakennusta: kolme kerrostaloa, autokatos ja varasto. Rakennusten yhteistilavuus oli 11 000 m³. Vakuutuskirjalla vakuutettuina oli vain kolme palonkestävää kerrostaloa, joiden tilavuus oli yhteensä 10 000 m³. Kyseisen yhtiön vakuutusehtojen mukaan yli 40 m2:n erillisrakennukset täytyy mainita vakuutuskirjassa erikseen. Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen, koska palaneen autokatoksen pinta-ala oli 150 m2, eikä siitä ollut mainintaa vakuutuksessa.