Kanava väärinkäytöksistä ilmoittamista varten (Whistleblower)

Tämä kanava täytettävine lomakkeineen on tarkoitettu nimettömien ilmoitusten tekemiseen ja vastaanottamiseen väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi.

Finib Oy on sitoutunut noudattamaan omassa toiminnassaan lakia, asetuksia ja eettisiä ohjeita. Osana sitoutumista tarjoamme omalle henkilökunnallemme, asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja kaikille sidosryhmillemme mahdollisuuden ilmoitusten tekemiseen.

Tässä kanavassa ja tällä lomakkeella tehdyt ilmoitukset välitetään sellaisenaan Finib Oy:n toimitusjohtajalle ja hallintopäällikölle.

Halutessanne voitte antaa yhteystietonne asian käsittelemisen helpottamiseksi, mutta yhteystietojen jättäminen ei ole välttämätöntä asian käsittelemiseksi.