FINIB Oikeusturva

Finib Oikeusturva lisää yhtiön vakuutusturvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen varalta. Yhtiökohtainen vuosimaksu on 152 €.

Ryhmäoikeusturvavakuutus

 • Vakuutettuina voivat olla asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osuuskunta.
 • Vakuutettuina ovat hallituksen jäsen ja puheenjohtaja, kun vaatimus on kohdistettu henkilökohtaisesti ja perustuu toimintaan hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana.
 • Vakuutus korvaa vakuutetun yhtiön maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut sekä kuluja rikosasiassa siitä alkaen kun syyte on tullut vireille käräjäoikeudessa.
 • Korvausta haetaan ensisijaisesti kiinteistövakuutukseen sisältyvästä oikeusturvavakuutuksesta.
 • Vakuutus korvaa vuokrasuhteeseen liittyviä riitoja kattavammin mm. vuokralaisen kanssa käytäviin vahingonkorvausriitoihin mahdollista saada oikeusturvaetu. Vakuutusturvan piiriin sisältyy myös vuokralaisen henkilökohtaiseen pysäköintipaikkaan liittyvät vuokrariidat.
 • Omavastuu on kiinteistövakuutukseen sisältyvän oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä.

VAKUUTUSMÄÄRÄT:

 • Asianajo- ja oikeudenkäyntikulut 80 000 €
 • Perustajaurakoitsijaa vastaan olevan riidan osalta vakuutusmäärä on 30 000 €, omavastuu 15 %, min 3 000 €.
 • Hallituksen jäseneen tai puheenjohtajaan henkilökohtaisesti kohdistuvan vaatimuksen osalta vakuutusmäärä on
  • 20 000 €, kun vakuutettu on ensisijaisesti käyttänyt asiassa henkilökohtaista oikeusturvavakuutustaan
  • 2 000 €, kun vakuutetun henkilökohtainen oikeusturvavakuutus ei ole korvannut vahinkoa tai vakuutettu on esittänyt selvityksen siitä, että oikeusturvavakuutusta ei ole.
 • Vakuutetulle aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asian hoidosta korvataan 1000 € asti osana kokonaisvakuutusmäärää.
 • Ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä aiheutuneita lisäkuluja korvataan enintään 600 € osana kokonaiskorvausmäärää.
 • Perustajaurakoitsijaa vastaan laaditun vaatimuskirjeen osalta vakuutusmäärä on 1000 €.

 • Vakuutuksesta saa lisäkorvausta riitoihin, joissa ensisijaisen vakuutuksen osalta vakuutusmäärää on rajattu riidanalaisen etuuden kaksinkertaiseen määrään. Tällöin tästä vakuutuksesta korvataan sama rajattu vakuutusmäärä, kuitenkin enintään ensisijaisen vakuutuksen vakuutuskirjalla näkyvään enimmäiskorvausmäärään saakka. Omavastuuna toimii ensisijaisesta vakuutuksesta myönnetty rajattu vakuutusmäärä.
 • Kun kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä on rajattu riidanalaisen etuuden perusteella, esim. 5 000 €, myönnetään sama enimmäiskorvausmäärä, 5 000 € Finib Oikeusturvasta eli yhteensä 10 000 €. Maksimikorvausmäärä on kuitenkin ensisijaisen kiinteistön oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä.
 • Vakuutuksesta korvataan perustajaurakoitsijaa vastaan olevat riidat, kun vakuutus on ollut voimassa tämä ehto sisältäen tässä tai toisessa vastaavan sisältöisessä vakuutuksessa yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta. Uudiskohteen osalta vakuutus astuu kuitenkin voimaan heti, jos vakuutus on otettu viimeistään hallinnon luovutuksen yhteydessä ja turva on ollut voimassa vakuutustapahtumaan saakka.
 • Perustajaurakoitsijaa vastaan olevan riidan osalta vakuutus- määrä on 30 000 €, omavastuu 15 %, vähintään 3 000 €.
 • Vakuutusturvan myöntää LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Lisäpalvelut

Asianajotoimisto Ruoholahti Oy

 • maksuton ensimmäinen konsultaatio oikeudellisen ongelman arvioimiseksi. Konsultaatio annetaan ensisijaisesti puhelimitse.
 • maksuton Legal Helpdesk pienimuotoisissa yhtiötä ja isännöintiä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä -yhteydenotot puhelimitse +358 10 219 4435 tai +358 10 219 4434

Finib Oikeusturvan voi ostaa ilman lisäpalveluita. Vastaavasti lisäpalveluita voi ostaa hankkimatta Finib Oikeusturvaa. Tällöin lisäpalvelun tuottaja hinnoittelee palvelunsa ilman yllä mainittuja etuja.

Finib Oikeusturvaan liittyminen edellyttää hoidossamme olevaa kiinteistövakuutusta.

Vahinkoesimerkkejä

 • Kiinteistössä tapahtui vesivahinko. Korjausurakoitsijan ja kiinteistön välille syntyi riita suoritetuista töistä ja kustannuksista. Asiassa ei päästy sovintoon, joten riita ratkaistiin käräjäoikeudessa. Kiinteistö hävisi riidan ja haki muutosta päätökseen hovioikeudessa. Hovioikeus ratkaisi riidan urakoitsijan hyväksi. Kiinteistölle aiheutuneet asianajo- ja oikeudenkäyntikulut olivat yhteensä 70 000 €. Kiinteistövakuutuksen oikeusturvasta korvattiin 25 000 € ja Finib Oikeusturvasta 45 000 €.
 • Kiinteistössä havaittiin rakennusvirheitä. Taloyhtiö palkkasi asiamiehen laatimaan vaatimuskirjeen perustajaurakoitsijaa vastaan. Kiinteistövakuutuksen oikeusturvavakuutus ei korvannut kyseistä kulua, koska asiassa oli kyse ennen kiinteistövakuutuksen voimaantuloa aloitetusta rakennustyöstä (rajoitusehto). Finib Oikeusturvavakuutuksesta korvattiin vaatimuskirjeen laadinnasta aiheutunutta asiamiehen kulua 1000 €.
 • Taloyhtiön vuokralainen aiheutti huolimattomalla toiminnallaan kiinteistölle vesivahingon. Taloyhtiö vaati vuokralaiselta korvausta vesivahingon aiheuttamista korjauskustannuksista. Vuokralainen ei suostunut maksamaan korvauksia, joten taloyhtiö palkkasi asiamiehen hoitamaan riitautunutta korvausvaatimusasiaa. Koska kyse oli taloyhtiön vuokralaisesta, ei kiinteistövakuutuksesta myönnetty oikeusturvaetua. Vakuutusyhtiö katsoi riidan liittyvän vuokrasuhteeseen (rajoitusehto). Näin ollen ensisijainen vakuutus ei korvannut riidan kuluja, mutta Finib Oikeusturvan ehtojen perusteella kyseessä oli korvattava vahinko. Vuokrasuhdetta koskevissa riidoissa omavastuu on 15%, vähintään 1 000 €.