FINIB Omaisuusturva

Finib Omaisuusturva täydentää taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan vakuutusturvaa vahinkotapahtuman jälkeen jälleenrakennusvaiheessa pakottavista viranomaismääräyksistä johtuvien kustannusten osalta. Yhtiökohtainen vuosimaksu on 145 €. Korvauksen edellytyksenä on kiinteistövakuutuksesta korvattu esinevahinko.

Korvattavat kulut

Vakuutuksesta korvataan vahingoittuneen rakennuksen jälleenrakentamisesta koituvia kustannuksia seuraavasti:

Palovahinko – korvataan kohtuullisia jälleenrakentamiskustannuksia, jotka liittyvät kiinteistövakuutuksesta korvattavaan palovahinkoon, mutta joista ei voi saada korvausta kiinteistövakuutuksesta. Tällaiset kustannukset liittyvät rakennusosiin, joita kiinteistössä tai siihen  kuuluvassa rakenteessa ei ennen palovahinkoa ollut, mutta jotka vakuutettu joutuu uusien, muuttuneiden rakennusmääräysten vuoksi jälleenrakennuksen yhteydessä rakentamaan. Kustannuksia korvataan siltä osin kuin ne ylittävät kiinteistövakuutuksen Pakottavat viranomaismääräykset -kohdan vakuutusmäärän.

 • Vakuutusmäärä on 100 000 €.
 • Omavastuu on 2 000 €.

Märkätilan jälleenrakentaminen - korvataan kohtuullisia jälleenrakentamiskustannuksia, jotka liittyvät kiinteistövakuutuksesta  korvattavaan märkätilavahinkoon, mutta joista ei voi saada korvausta kiinteistövakuutuksesta. Tällaisia kustannuksia ovat märkätilan vedeneristyksen yhtenäistämiseksi tehtävät toimenpiteet, jotka vakuutettu on pakotettu tekemään uusien, muuttuneiden rakennusmääräysten vuoksi.

Vesieristevuoto, mikä aiheutuu märkätilan puolella olevan LVI-tekniikan tai WC-istuimen äkillisen rikkoutumisen vuoksi, jos vesi on läpäissyt vetenä tai vesihöyrynä märkätilan vedeneristyksen. Ei korvaa viemäritukoksesta johtuvaa vahinkoa. Korvaus max 2 000 € / vahinko ja max 10 000 € / vakuutuskausi.

 

 • Vakuutusmäärä on 10 000 €.
 • Omavastuu on 1 000 €. Lisäksi sovelletaan kiinteistövakuutuksessa käytettävää ikävähennystä tai erityisomavastuuta.

UUTTA 2024

Korvaa ennalta arvaamattoman vesikattovuodon, jonka syynä on sade- ja sulamisvesi, mikä on läpäissyt vesikaton, sen läpiviennin tai sisäpuolisen sadevesikaivon ja katon liitoksen. Korvauksen piirissä on huoneistojen sisäpuoliset pinnoitteet ja yläpohjan lämpöeristeet. Vesikattovuodoista aiheutuneita vahinkoja korvataan enintään 10.000 euroa / vahinko / vakuutuskausi.

Lisäksi Finib Omaisuusturva korvaa ennalta arvaamattoman vahingon, jonka syynä on asukkaiden tavanomaisten kylmälaitteiden kuten jääkaappien tai pakastimien aiheuttama vahinko kiinteistön rakenteille. Lisäksi korvataan asukkaiden omistamien siirrettävien ilmastointilaitteiden aiheuttama äkillinen vahinko kiinteistön rakenteille. Kylmä- ja ilmastointilaitteiden aiheuttamista vuodoista aiheutuneita vahinkoja korvataan enintään 3.000 euroa / vahinko ja enintään 15 000 euroa / vakuutuskausi.

 

Toimenpiteet vahinkotilanteessa

Vahingosta on ilmoitettava viimeistään 12 kuukauden kuluttua vahinkotapahtumasta ja ilmoituksen yhteydessä on toimitettava seuraavat selvitykset:

 • kiinteistövakuutuksen korvauspäätös, josta käy ilmi, mitä kustannuksia kiinteistövakuutus ei korvaa sekä se, että päätös on lopullinen
 • selvitys siitä, mistä pakottavista viranomaismääräyksistä kustannukset muodostuvat

Vakuutusturvan myöntää LähiTapiola Pääkaupunkiseutu.

Lisäpalvelut

RKM Group Oy:n tuottamat kiinteistövahinkojen tutkimus-, häly- ja alkutoimenpidepalvelut alennetuin hinnoin Finib Omaisuusturva -asiakkaille:

 • asiantunteva kiinteistövahinkojen hoidon ammattilainen auttaa säästämään Finib Omaisuusturva -asiakkaiden aikaa sekä kustannuksia laadukkaasti ja asiantuntevasti hoidetuilla kiinteistövahinkojen alku- ja korjaustoimenpiteillä. RKM Group tarjoaa  kokonaisvaltaisia kiinteistövahinkopalveluita koko Suomessa loppuasiakkaan etuja ajaen ja toiveita kunnioittaen.
 •  yhteydenotot sähköpostitse info@rkmgroup.fi tai info@vahingonhoito.fi, puhelimitse valtakunnalliseen asiakaspalveluun p. 029 170 6300 tai www.rkmgroup.fi -sivulta löytyviin alueellisiin 24 h -päivystysnumeroihin.

Finib Omaisuusturvan voi ostaa ilman lisäpalveluita. Vastaavasti lisäpalveluita voi ostaa hankkimatta Finib Omaisuusturvaa. Tällöin lisäpalvelun tuottaja hinnoittelee palvelunsa ilman yllä mainittuja alennuksia.

Finib Omaisuusturvaan liittyminen edellyttää hoidossamme olevaa kiinteistövakuutusta.

Vahinkoesimerkkejä

 • Kuuden huoneiston rivitalosta tuhoutui tulipalossa kolme huoneistoa. Rivitalo oli rakennettu 80-luvulla, joten rakennusmääräykset olivat muuttuneet rakentamisajankohdan ja vahinkohetken välisenä aikana huomattavasti. Uuden rakennusluvan myöntämisen perusteella rakennukseen jouduttiin lisäämään jälleenrakentamisen yhteydessä uusia rakenteita ja tekniikkaa, mitä rakennuksessa ei aiemmin ole ollut, mm. seinien ja yläpohjan eristepaksuuksia, palokatkot huoneistojen väliin, tuuliohjaimet yläpohjaan, koneellinen ilmastointi, nykyaikainen vedeneriste märkätiloihin jne. Ennen vahinkoa rakennuksen arvon arvioitiin olevan 385.000 € ja uusien rakenteiden ja lisäosien osuuden arvioitiin kustantavan 74.000 €. Jälleenrakennuksen hinta oli 459.000 €. Vakuutusyhtiö suoritti vakuutuskorvauksena jälleenrakennuksen yhteydessä  rakennuksen arvon sekä vakuutusehtojen Pakottavat viranomaismääräykset -kohdan perusteella 10 % vahingon määrästä. Näin ollen vakuutusyhtiön maksama korvaus oli 385.000 € + 38.500 € = 423.500 €. Taloyhtiölle jäi maksettavaa omavastuun lisäksi 35.500 €.  Tämä osuus on mahdollista hakea Finib Omaisuusturvasta.
 • Kiinteistön märkätilassa tapahtui kiinteistövakuutuksesta korvattava vuotovahinko, jossa kosteuden vaurioittama vahinkoalue rajoittui saunan lattiaan. Märkätilan muodostivat sauna ja kylpyhuone yhdessä ja märkätila oli saneerattu 90-luvun alussa. Kylpyhuoneen lattiarakenteena oli muovimatto, jonka päälle oli asennettu laatat. Seinät olivat laatoitettu ja niissä oli kosteusteknisenä rakenteena kosteussulku. Kiinteistövakuutusyhtiö katsoi vahingon korvattavaksi ja vahingosta vähennettiin putken iän mukainen ikäpoisto 30 % ja  omavastuuosuus. Kiinteistövakuutusyhtiön ehdot olivat rajanneet märkätiloissa korvauksen laajuuden sen huonetilan osuudelle,  johon vahinko oli kohdistunut. Kiinteistövakuutus katsoi, että korvattavan vahingon määrä on vaurioituneen huonetilan eli saunan lattian osuus, ei kylpyhuoneen osuus.Koska vahinkohetkellä voimassa olevan rakennusmääräyksen perusteella vaadittiin, että märkätilassa vedeneriste on yhtenäinen eikä voimassa olevan RT-kortin mukaan yli 10 vuotta vanhaa vedeneristettä voi korjata liittämällä, joutui taloyhtiö uusimaan nykyaikaisen vedeneristyksen myös kylpyhuoneen puolelle. Taloyhtiö purki kylpyhuoneen  puoleisen pintamateriaalin tehdäkseen vedeneristyksestä yhtenäisen. Taloyhtiö uusi samalla myös pesuhuoneen seinän runkorakenteita, jotta rakenne täyttäisi paremmin  nykypäivän rakenneratkaisuja. Tämän jälkeen taloyhtiö saattoi kylpyhuoneen ennalleen.Saunan puolella rakennuskustannukset olivat 2.500 € ja kylpyhuoneen puolella 11.200 €, josta purkutöiden osuus oli 1.700 € ja seinärunkojen uusiminen 1.300 €.Finib Omaisuusturvasta voi hakea korvausta kylpyhuoneen jälleenrakennuksen osalta seuraavasti: 11.200 € vähennetään purkutöiden ja seinärunkojen osuus 3.000 €. Tästä saadusta summasta 7.200 € vähennetään kiinteistövakuutuksen käyttämä ikävähennys 30 % sekä Finib Omaisuusturva omavastuuosuus 1.000 €, jolloin korvauksen määrä Finib Omaisuusturvasta on 4.040 €.
 • Kylpyhuoneessa rikkoutui äkillisesti wc-istuimen tulovesiletku ja vettä päätyi lattialle. Vesi päätyi wc-istuimen viemärin läheisyydestä lattiarakenteeseen aiheuttaen rakenteeseen kosteusvaurion. Kiinteistövakuutus epäsi vahingon vesieristevuotona. Kiinteistövakuutus katsoi, että rakenteiden olisi pitänyt kestää veden aiheuttama kosteusrasitus, koska kysymyksessä oli märkätila. Kiinteistö joutui korjaustyönä uusimaan kylpyhuoneen kokonaisuudessaan. Finib Omaisuusturvasta olisi voitu hakea korvausta 2 000 € edestä.