Kiinteistö­vakuutus­palvelu

FINIB - TALOYHTIÖN ETUA VALVOVA ASIANTUNTIJA

VAKUUTUSMEKLARI ON VAKUUTUSYHTIÖSTÄ RIIPPUMATON RISKIENHALLINNAN JA VAKUUTTAMISEN AMMATTILAINEN, JOKA TOIMII AINA TOIMEKSIANTAJANSA EDUSTAJANA JA EDUNVALVOJANA.

Finib varmistaa kiinteistöjen oikean vakuuttamisen ja korvauskäsittelyn:

Tarkistamalla vakuutusturvan ja kilpailuttamalla sen.
Toimittamalla ajantasaiset vahinkotilastot ja -tiedot avuksi kiinteistön kunnossapidon ja huollon tarpeisiin.
Tiedottamalla olennaisista muutoksista vakuutusehdoissa ja vahinkojen korvauskäytännössä.
Aktiivisella ja asiantuntevalla tukipalvelulla isännöitsijälle vahinkotilanteissa.
Helpolla ja reaaliaikaisella 24/7 -verkkopalvelulla, joka on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa.
Nopealla ja henkilökohtaisella tavoitettavuudella.

Taloyhtiön etua ajavan asiantuntijan tarve korostuu kiinteistökannan ikääntyessä ja vahinkojen lisääntyessä.

Mitä hyötyä meistä on ollut asiakkaille

Vahinkotapauksia