Taloyhtiön talvikunnossapidon vastuut

Erilaiset talviolosuhteisiin liittyvät vahingot ovat tällä hetkellä ajankohtaisia maassamme aina etelästä pohjoiseen. Näitä ovat esimerkiksi vahingot, joissa vesipostit jäätyvät, kun vesiletkuja ei irroteta ajoissa. Vahinkoja tapahtuu myös, kun sähköt katkaisemalla pyritään säästämään sähköä, jolloin jokin kiinteistön lämmityslaite ei enää toimikaan. Lämpötilan lasku puolestaan rikkoo kiinteistössä olevia vesiputkia. Vesiputki, hana tai vesipatteri voi rikkoutua huonetilan lämpötilan laskiessa niin ikään, kun esimerkiksi ikkuna on jäänyt auki ja kotoa ollaan pitkään poissa. Vakuutusyhtiössä muistutetaan suojeluohjeiden merkityksestä ja tärkeydestä vahingontorjunnan näkökulmasta ja kerrotaan, että vahingonkorvauksia mietittäessä ko. yhtiöissä tullaan jatkossa kiinnittämään enemmän huomiota suojeluvähennysten käyttämisen mahdollisuuteen putkien jäätymiseen liittyvissä vahingoissa.

 

Katolta roikkuvat jääpuikot ja jäätynyt piha

Jään päälle satanut vesi tai lumi aiheuttavat tähän aikaan vuodesta vaaratilanteita siinä missä räystäille kerääntyvät jääpuikot tai lumimassatkin. Taloyhtiön vastuulla on huolehtia kiinteistön piha-alueen turvallisuudesta, ja talvikunnossapidon laiminlyönnistä voikin pahimmassa tapauksessa seurata rikosoikeudellinen vastuu (katso myös blogimme Liukastuminen taloyhtiön pihalla).  Taloyhtiön talvikunnossapitovelvollisuuteen kuuluvat taloyhtiön alueen kulkuväylien ja parkkipaikkojen auraaminen ja hiekoittaminen, mutta harva tulee ajatelleeksi, että lisäksi kiinteistön vieressä kulkeva jalkakäytävä kuuluu myös usein taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Myös katolta putoavasta lumesta ja jäästä tulee huolehtia ja merkitä tarpeen niin vaatiessa puomilla kohdat, joissa voi olla vaarallista kulkea.

Talvikunnossapitoa koskevat toimenpidesuunnitelma ja vastuu on tärkeää olla kunnossa ja selvillä, jotta vaaratilanteita voidaan ehkäistä asianmukaisesti. Yleensä suurissa taloyhtiöissä kiinteistönhuoltosopimus on solmittu huoltoyhtiön kanssa ja tuossa sopimuksessa on määritelty usein hyvin yksityiskohtaisesti huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä seikoista. Pienemmissä taloyhtiöissä, joissa pihatöitä tehdään pitkälti talkootöinä, ei jatkuvasti voimassa olevia huoltosopimuksia välttämättä ole olemassa. Taloyhtiön on kuitenkin hyvä tällöin itse pitää hiekoituspäiväkirjaa, josta näkee päivämäärät, mitä on tehty ja milloin.

Huoltoyhtiöltä tilatussa talvikunnossapitotöissä kannattaa olla määriteltynä lumenpudotustöiden, aurauksen ja hiekoituksen lisäksi myös valvonta. Vastuut ja velvoitteet on hyvä olla selvillä tarkkaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että vaikka pihan kunnossapitoon liittyvät tehtävät olisi siirretty huoltoyhtiölle, vastuu mahdollisesti syntyvissä vahingoissa on aina viime kädessä taloyhtiöllä.

 

Finib Hallinnonturva – lisäturvaa hallitukselle taloudellisten korvausten varalle

Taloyhtiön talvikunnossapitoon liittyy monenmoista muistettavaa, eikä ennakoinnin merkitystä voikaan liikaa korostaa. Koska kiinteistön omistaja – tyypillisesti talo- tai kiinteistöyhtiö – vastaa kiinteistön alueen turvallisuudesta, on tärkeää, että myös taloyhtiön hallituksen vakuutusturva mahdollisten taloudellisten korvausvaatimusten varalta on kunnossa ja mahdollisimman kattava. Lisäturvaa hallitukselle, mutta myös yhtiökokouksen puheenjohtajalle ja toiminnantarkastajalle tuo esimerkiksi asiakkaillemme tarjoama Finib Hallinnonturva.