Märkätila ja ei-nykyaikainen vedeneriste vakuutuskorvauksessa

Saimme hiljattain Vakuutuslautakunnasta ratkaisusuosituksen vahinkotapaukseen, jossa vanhempi, teknisesti kunnossa oleva kylpyhuone oli jouduttu uusimaan kauttaaltaan vuotovahingon korjaustyössä. Vuotokohta sijaitsi lattiassa ja vuoto vaurioitti välipohjarakennetta, mutta ei seiniä. Seinät jouduttiin kuitenkin uusimaan, jotta märkätilan vedeneriste saatiin kauttaaltaan yhtenäiseksi.

 

Vakuutusyhtiö rajasi korvauksen vahingoittuneeseen alueeseen eli lattiaan perustuen siihen, että koska märkätilassa ei ole ollut vahinkohetkellä nykyaikaista vedeneristettä vaan kosteussulku, on vedeneristyksen asentamisen osuus parannustyötä, jota ei vakuutuksesta korvata. Perustelimme uudessa lausuntopyynnössämme vedeneristykseen erikoistuneen asiantuntijan avulla, miksi vakuutusyhtiön pitäisi maksaa märkätilan korjaustyö kokonaisuudessaan, ja miksi nykyaikainen vedeneristys ja sen asentaminen ei ole parannustyötä.

 

Vakuutuslautakunta suositti vakuutusyhtiötä korvaamaan märkätilan seinien vedeneristyksen asentamisesta aiheutuneet kulut. Suositeltu korvattavan vahingon määrä ei kuitenkaan ole täysimääräinen seinien korjauskustannus, sillä ehtokohta, jonka perusteella korvausta suositettiin maksettavaksi, rajasi pakottavista viranomaismääräyksistä aiheutuneiden kulujen korvausmääräksi 10 % vahingon määrästä. Kyseinen vahingon määrä lasketaan vahingoittuneesta lattian osuudesta. Ratkaisusuositus poikkeaa hieman aiemmista, vuoden 2018 jälkeen annetuista ratkaisusuosituksista, joissa vedeneristysten korvaamista ei-vahingoittuneille alueille ei ole suositettu ollenkaan.

 

Aiemmin saamiimme lausuntoihin perustuen teimme vuonna 2021 uuden tuotteen, Finib Omaisuusturvan, jonka tarkoitus on auttaa taloyhtiötä ja korvata kuluja edellä esitetyn kaltaisessa tilanteessa, jossa taloyhtiölle aiheutuu kuluja pakottavien viranomaismääräysten (=rakennusmääräykset) vuoksi, ja jossa taloyhtiöllä ei ole muuta mahdollisuutta kuin saneerata märkätila kauttaaltaan.

 

Olemme saaneet luotua tälle vuodelle 2024 Finib Omaisuusturvaan uusia turvatasoja, jotka korvaavat vesikattojen vuotovahinkoja, vesieristevuotoja ja kylmälaitteiden aiheuttamia vuotoja tiettyyn vakuutusmäärään asti. Turva on siis entistä laajempi ja paremmin vahinkoja kattava.