Liukastuminen taloyhtiön pihalla

Talvi tuo tullessaan valitettavan vahinkotyypin, henkilövahingon, mikä on seurausta kiinteistön alueella tapahtuneesta liukastumisesta. Vaikka taloyhtiö huolehtiikin piha- ja katualueestaan, voi olosuhteet joskus olla haastavat ja liukastumisvahinkoja sattua. Valtaosaltaan näissä tapahtumissa selvitään säikähdyksellä tai pienillä vammoilla, mutta on myös tapauksia, missä henkilövahinko onkin vakavaa tasoa. Nyt uutisotsikoissa ollut tapaus on poikinut meille kysymyksiä siitä, mistä taloyhtiö voi hakea turvaa ennakoidessaan kyseisenlaista tilannetta.

Kulkuväylien kunnossapito kuuluu ns. korostuneen huolellisuusvelvollisuuden alueeseen, minkä vuoksi liukastumisvahinkoihin sovelletaan käännettyä todistustaakkaa. Normaalisti korvauksen hakijan tulee osoittaa vahingon aiheuttajan huolimattomuus, mutta liukastumisvahingoissa alueen kunnossapidosta vastaavan tulee osoittaa toimineensa liukkaudentorjunnassa riittävän huolellisesti. Liukastuneen ei tarvitse osoittaa jalkakäytävän liukkautta. Riittää kun hän osoittaa liukastuneensa ko. paikassa.

Tällaisia henkilön kaatumisesta johtuvia vahinkoja voidaan käsitellä kiinteistövakuutuksen vastuuvakuutuksesta. Vastuuvakuutus arvioi, onko taloyhtiö toiminut riittävästi liukkaudentorjunnassa vai onko kiinteistö vastuussa liukastumisvahingosta. Jos tällainen laiminlyönti, kuten hiekoituksen puutteellisuus tai vastaava havaitaan, voidaan henkilölle sattunut vahinko korvata vastuuvakuutuksesta. Kiinteistövakuutuksissa vastuuvakuutuksen vakuutusmäärät liikkuvat noin 200.000 € - 500.000 € välillä, joten tämä kattaa hyvin henkilövahinkojen kuluja.

Finibillä on myös oma lisävakuutus, Finib Asiakasturva, mitä voi liukastumisvahingossa käyttää hyväkseen.

Olemme tällaisissa liukastumisvahingoissa suositelleet, että aina, kun henkilö ilmoittaa kaatuneensa kiinteistön alueella, olisi siitä syytä tehdä vahinkoilmoitus juuri sen takia, että vammoista saatetaan myöhemmin esittää vaatimuksia.