Sähköautojen lataaminen ja kiinteistövakuutus

Sähköautojen latauspisteet taloyhtiöissä

Sähköautoilun suosio on viime vuosien aikana kasvanut merkittävästi ja latausasemia rakennetaan ympäri Suomen enenevässä määrin. EU:n lokakuussa 2022 hyväksymän esityksen mukaan Suomen pääteillä tulee olla vähintään yksi latauspiste 60 kilometrin välein vuoteen 2026 mennessä. Esitys odottaa vielä Euroopan unionin neuvoston käsittelyä.

Latauspisteitä rakennetaan kaupallisen latausverkoston lisäksi yhä enemmän myös taloyhtiöihin. Kerrostaloyhtiössä pohdintaa aiheuttaa mm. sähköautojen latauspisteiden rakennuskustannukset ja niiden jakaminen osakkaiden kesken. Myös lataukseen liittyvät turvallisuusseikat mietityttävät.

 

Latauspisteiden turvallisuusnäkökohdat vakuutusyhtiöiden suojeluohjeissa

Sähköauton lataukseen liittyviä  turvallisuusnäkökohtia käsitellään kunkin vakuutusyhtiön suojeluohjeissa. Mikäli suojeluohjeita laiminlyödään, on vakuutusyhtiöllä oikeus tehdä korvaukseen myötävaikutusalennus, ei kuitenkaan kokonaan hylätä. Esimerkiksi vakuutusyhtiö Dualin suojeluohjeet kuvaavat hyvin vakuutusyhtiöiden tahtotiloja siitä, miten sähköautojen lataus on järjestettävä:

Kun sähkökäyttöisiä ajoneuvoja ladataan vakuutuksenottajan sähköverkosta, tulee ennakolta sähköalan ammattilaisen toimesta varmistaa sähköverkon soveltuvuus lataamiseen huomioiden käytettävät sähkövirrat ja lataustapahtuman pitkä kesto. Tehdyt selvitykset, mittaukset ja muutokset verkkoon on dokumentoitava. Valmistajan lataamiseen ja latauspisteeseen liittyviä ohjeita on noudatettava. Latauslaitteet on huollettava säännöllisesti. Vakuutuksenottajan on pyydettäessä esitettävä sähköasentajan kirjallinen todistus sähköverkon soveltuvuudesta autojen lataukseen. Sähköajoneuvojen lataaminen, sekä latauspisteiden, pistoketyypit ja kaapeloinnin toteutus ja asennus tulee toteuttaa voimassa olevien sähköturvallisuuslakien, -asetusten, viranomaismääräysten, standardien sekä ladattavan ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Latauslaitteisto tulee olla kokonaisuudessaan ehjä (esim. liitäntäjohdot). Lataamisen aikana jatkojohtojen käyttö ei ole sallittu. Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava.

Tieliikennekäyttöön rekisteröityjä ajoneuvoja ei saa ladata sisätiloissa, ellei kyseinen tila ole suunniteltu ja tarkoitettu ajoneuvojen säilytykseen tai pysäköintiin. Tilat, joissa akkuja ladataan, tulee varustaa palovaroittimella, joka varoittaa myös tilan ulkopuolella. Laitteen toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti.

Dualin lisäksi myös If:n ja Fennian suojeluohjeissa on maininta palovaroittimesta nimenomaan ajoneuvon latauspisteessä, muilla vakuutusyhtiöillä tätä palovaroittimen vaatimusta ei kohdisteta sanallisesti suoraan latauspisteeseen vaan yleisesti moottoriajoneuvosuojiin rakentamismääräyskokoelman ohjeen E4 mukaisesti.

Alkusammutusvälineistä ja automaattisista paloilmaisimista on ohjeissa oma kohtansa. Kunkin vakuutusyhtiön suojeluohjeet kokonaisuudessaan löytyvät sivuiltamme Kiinteistövakuutusten ehtoja -otsikon alta vakuutusyhtiöiden omista ehtopaketeista täältä.

 

Kuuluvatko latauslaitteet kiinteistövakuutukseen

Yhtiön omistamat laitteet tulee osassa yhtiöitä vakuuttaa erikseen. Osakkaan hankkimat latauslaitteet vakuutetaan asukkaan omassa kotivakuutuksessa. Ohjeiden mukainen käyttö ja oikeanlainen vakuuttaminen ennaltaehkäisevät vaaratilanteita ja auttavat varautumaan riskeihin monessa tilanteessa, myös sähköautojen lataamisessa.

Sivuiltamme löytyy tekemämme tiivistelmä Sähköautojen lataus ja kiinteistövakuutus -kooste, johon olemme koonneet vakuutusyhtiöiden kannat mm. siihen, kuuluvatko yhtiön omistamat latauslaitteet automaattisesti kiinteistövakuutukseen vai täytyykö laitteet vakuuttaa erikseen. Kooste löytyy Kiinteistövakuutusten ehtoja -otsikon alta täältä, ja siinä kerrotaan lisäksi tiivistetysti, mitä vakuutusyhtiöiden suojeluohjeet latauslaitteista sanovat.