Asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia

Asunto-osakeyhtiölakia (AOYL) koskeva lakimuutos astui voimaan 8.3.2023. Lakia muutettiin kahdelta osin. Ensinnäkin lakimuutos koskee yhtiön rakennuksen ja kiinteistön yhteisten tilojen esteettömyyden parantamisen helpottamista osakkaan aloitteesta ja kustannuksella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi rappukäytäviin asennettavia liuskoja ja kaiteita. Toisekseen helpotetaan vanhoissa yhtiöissä yhtiön päätöksentekoa, joka koskee kestävää asumista edistäviä uudistuksia. Lakimuutoksen myötä vanhat yhtiöt voivat toteuttaa yleisesti kestävää asumista edistävinä pidettäviä uudistuksia samassa tahdissa uusien yhtiöiden kanssa. Esimerkkeinä tästä ovat maalämpö ja aurinkopaneelit lämmitysratkaisuina.

 

Esteettömyyden parantamisen helpottaminen

Esteettömyyden osalta osakkeenomistajalla on oikeus tehdä kustannuksellaan yhtiön hallinnassa olevissa tiloissa esteettömyyttä parantava muutostyö. Muutostyöstä on aina ilmoitettava etukäteen yhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle. Käytännössä osakkaan kustannusvastuu (toteutus, hoito, kunnossapito) kuitenkin rajoittaa esteettömyyttä parantavia muutoksia satunnaisia tarpeita varten.

 

Se, ovatko esteettömyyttä parantavien muutostöiden toimet vakuutuksellisesti kiinteistö- vai kotivakuutuksen piirissä, on tapauskohtaista. Kysyimme suurimmilta vakuuttajilta, miten he suhtautuvat näihin tapauksiin, korvataanko em. omaisuudelle aiheutuneita esinevahinkoja kiinteistö- vai kotivakuutuksesta. Saamamme vastaukset vaihtelivat. Mikäli esteettömyyttä parantava muutostyö on suurempi, on hyvä tarkistaa kattaako tähän kohdistuvan omaisuusvahingon kotivakuutus tai kiinteistön vakuutus.

 

Kysyimme myös, miten kiinteistön omistajan vastuuvakuutus tai kotivakuutuksen vastuuvakuutus suhtautuu asiaan, mikäli osakkaan asennuttama muutostyö, esimerkiksi kaiteen pettäminen aiheuttaa vahingon, lähinnä henkilövahingon kolmannelle osapuolelle, kuten taloyhtiössä vierailevalle henkilölle. Suurella osalla yhtiöistä näitä tapauksia käsitellään kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksesta, mutta saamissamme vastauksissa kävi myös ilmi, ettei yleistyksiä voi tehdä – moni tilanne jää tapauskohtaisen tulkinnan ja viime kädessä oikeuskäytännön varaan.

 

Enemmistöpäätöksillä kestävää asumista edistäviä uudistuksia

Muutoksen, joka koskee yhtiön päätöksenteon helpottamista kestävissä ratkaisuissa, osalta huomioitavaa on, että kestävyyttä parantavilla toimilla tarkoitetaan yleisen käsityksen mukaan kestävyyttä parantavia toimia. Tällainen kestävyyttä parantava uudistus voidaan toteuttaa enemmistöpäätöksillä myös siten, että se kohdistuu vain osaan osakehuoneistoista ja hyödyttää vain osaa osakkaista.

 

Lisätietoja saa meiltä osoitteesta finib@finib.fi.