Finib Tuholaisturva

Finib Tuholaisturva täydentää taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan riskienhallintaa kattamalla tuholaistorjunnasta aiheutuvia kuluja. Yhtiökohtainen vuosimaksu riippuu taloyhtiön kokonaistilavuudesta. Esimerkiksi, jos tilavuus on 3100 m3, vuosimaksu on 206 euroa. Palvelu on veroton, AVL 44 §.

 


Soita ja kysy lisää tuotteesta 09-7517 0700

Korvattavat kulut

Palvelu korvaa asiantuntijan suorittaman tuholaistorjunnan vakuutetulla kiinteistöllä sijatsevissa asuinrakennuksissa sekä muissa rakennuksissa kuten talous- ja huoltorakennuksissa, autotalleissa ja varastoissa. Palvelu kattaa myös asukkaan huonekalujen pakkaamisen, kuljettamisen sekä muualla tapahtuvan torjuntakäsittelyn, jos se on välttämätöntä kiinteistön tuholaistorjunnan onnistumiseksi.

  • Vakuutusmäärä on 30 000 euroa per vakuutuskausi
  • Omavastuu on 0 euroa
  • Torjuttavia tuhoeläimiä ovat tyypillisesti luteet, rotat, hiiret, ja muurahaiset. Korvattavuuden ulkopuolelle jääviä lajeja ovat mm. hämähäkit, kärpäset, linnut ja oravat. Täydellisen tuhoeläinluettelon saa pyydettäessä
  • Vakuutus korvaa torjuntakustannuksen, mutta ei tuhoeläimen aiheuttamia aineellisia vahinkoja tai tuholaistorjunnan yhteydessä suoritettavia rakennusteknisiä toimenpiteitä
  • Tilat, joita käytetään osittain tai kokonaan liiketoimintaan, eivät kuulu palvelun piiriin
  • Palveluun kuuluu Finib Oy:n yhteistyökumppanin RKM Group Oy:n antama puhelinkonsultaatio, tuhoeläimen tunnistamispalvelu ja vahinkokäsittely
  • Vahingosta tulee ilmoittaa mahdollisimman pian
    RKM Group Oy:lle puhelimitse 029 170 6200

Finib Tuholaisturvaan liittyminen edellyttää hoidossamme olevaa kiinteistövakuutusta.

Turvan saa voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden 1. päivästä alkaen.

Vahinkoesimerkki

Huoneiston asukas palasi kotiin lomamatkaltaan. Jonkin ajan kuluttua asukas huomasi, että asunnossa on merkkejä luteista. Asukas ilmoitti asiasta isännöitsijälle. Isännöitsijä otti yhteyttä RKM Group Oy:n puhelinpalveluun. Luteiden vuoksi suoritettiin huoneistossa ja naapurihuoneistoissa tarkastus ongelman laajuudesta.
Tarkastuksen tuloksena määriteltiin torjuntatoimenpiteet ja tehtiin ludetorjunta tarvittavin osin. Torjunta ei vaatinut kiinteistön rakenteisiin kohdistuvia rakenteellisia toimenpiteitä kuten rakenteiden purkua vaan tuholaistorjunta voitiin tehdä ilman näitä toimia. Tarkastuksesta ja torjuntatoimenpiteistä aiheutuneita kuluja olisi voitu hakea Finib Tuholaisturvasta.