Vakuutusehtojen suojeluohjeet – nuo vakuutusehtojakin pienemmät tekstit

Omaisuusvakuutusehtojen mukaan on melkein aina liitetty joko ehtotekstin perään tai erillisenä liitteenä suojeluohjeet. Sanana ”suojeluohje” voi olla tavalliselle vakuutusehtojen lukijalle sanana arveluttava ja sen merkitys voi olla hämärä. Jos varsinaisia ehtoja voi olla vaikea lukea – niistä kun luetaan omin sanoin se, mitä korvataan tai ei korvata – lakkaa suojeluohjeita lukiessa usein mielenkiinto ja ymmärrys tavalliselta lukijalta, mitä tällä tekstillä haetaan.

Tiivistetysti sanoen suojeluohjeen tarkoitus on ehkäistä vahingon syntymistä tai vähintäänkin pienentää mahdollisen tulevan vahingon vahinkomäärää. Hyvin usein normaalit kiinteistön huoltotoimenpiteet palvelevat kiinteistöä myös vakuutusten suojeluohjeiden silmin katsoen.

Jos sitten jaksaa lukea suojeluohjekohdat tarkemmin läpi ja pysähtyy ajattelemaan niiden merkitystä, on helppo huomata, että suojeluohjeita noudattamalla päästään helposti tilanteeseen, missä vahingon syntyminen hankaloituu merkittävästi. Käytännössä laajimpien suojeluohjeiden noudattaminen tekee vahinkojen synnystä jopa mahdottomia. Klassisena esimerkkinä voi mainita roskapisteiden etäisyys varsinaisesta kiinteistöstä. Jos roskakatos sijaitsee suojeluohjeiden mukaisesti 8 metrin päässä varsinaisesta rakennuksesta, on varsinaisen rakennuksen vaurioituminen tulipalon yhteydessä merkittävästi hankalampaa kuin siinä tapauksessa, että roska-astiat sijaitsevat rakennuksen lastauslaiturilla. Tätä ajatusmallia muistaen on hyvä lukea, miksi kiinteistön yleisavainta ei saa laittaa yleiseen avainsäiliöön, miksi vesiputket on tyhjennettävä tiloista, missä ei ole talvella lämmitystä, miksi tuhkia ei saa laittaa muoviämpäriin terassille tai mikä kiinteistön lukituksen on minimissään oltava.

Parhaimmillaan suojeluohje selvittää rautalankamallilla ne toimenpiteet tai rakenteet, jotka vakuutuksenottajalta vaaditaan. Suojeluohjeissa viitataan kuitenkin usein myös viranomaismääräyksiin, joiden selvitys saattaa vaatia ylimääräistä viitseliäisyyttä. Jos kuitenkin tällä selvityksellä saadaan vahinko estettyä, on se vaivan väärtti.

On hyvä muistaa, että vakuutusyhtiöllä on ehtoihin perustuva oikeus vähentää korvausta, jos suojeluohjeen laiminlyönti on merkittävästi vaikuttanut vahingon syntymiseen tai vahingon määrään. On siis hyvä katsoa suojeluohjeet läpi ja noudattaa niitä. Näin voi sanoa tehneensä kaikkensa estääkseen vahingon ja jopa laittaneen vahingolle kellon kaulaan.