Kun kiinteistön yleisavain katoaa

Kun kiinteistön yleisavain tai huoneiston avain katoaa, joutuu As Oy pohtimaan seuraavaksi tehtäviä liikesarjoja. Nämä lukituksen sarjoitukset maksavat kiinteistölle, jolloin korvausta halutaan luonnollisesti hakea kiinteistövakuutuksesta.

Kiinteistövakuutusehdot lupaavat korvata suoranaisen omaisuusvahingon lisäksi kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle aiheutuvat vakuutusturvasta korvattavan välittömän vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta. Kiinteistövakuutuksessa usein korvauksen peruste lukituksen sarjoitukselle on rikoksella kuten ryöstön tai murron yhteydessä varastettu avain ja siitä aiheutuva riski kiinteistölle. Eräillä yhtiöillä laajemmissa turvatasoissa korvauksen piiriin voi kuulua avaimen muuten tapahtuva menetys. Usein korvauksen laajuus kiinteistövakuutuksessa kattaa vain rakennuksen ulkovaipan sarjoituksen, ei huoneistojen ovien sarjoitusta.

On hyvä muistaa, että avainvahingossa korvaus ei ole automaatio. Kuten ehdot toteavat, avainvahingossa korvauksen peruste on kiinteistöä mahdollisesti kohtaavan vahingon välitön torjunta. Vakuutusyhtiöt arvioivat aina yleisavaimen katoamisessa tällaisen mahdollisen kiinteistöä kohtaavan vahingon riskiä. Arvioinnissa katsotaan olosuhteita vahinkopaikan, vahinkotapahtuman ja itse avaimen suhteen. Missä avain on kadonnut, lähellä kiinteistöä vai ehkäpä ulkomailla, onko avain varastettu murron yhteydessä vai pelkästään kadonnut ja onko avaimessa tunnistetietoa, mistä voi päätellä avaimen käyvän tähän kiinteistöön/huoneistoon. Ratkaisevaa on myös ajanjakso, milloin sarjoitustyöhön ryhdytään avaimen häviämisen huomaamisen ja itse sarjoitustyön välillä.

Jos arvioidaan että vaara avaimen väärinkäytöstä on olemassa, täytyy lukituksen sarjamuutokset käynnistää viivyttelemättä. Vakuutusyhtiöt edellyttävät pikaisia toimenpiteitä, millä estetään avaimen väärinkäyttö ja tuleva vahinko. Vahinkotapahtumissa on maksettu ulkovaipan tilapäinen sarjoitus ja joissakin tapauksissa jopa vartija, jos se on ollut ainoa mahdollisuus turvata kiinteistön turvallisuus. Vakuutusehdoissa on sanamuoto ”välitön”. Kokemuksemme mukaan tänä välittömänä aikana on pidetty 2-3 viikon sisällä tehtyjä toimenpiteitä ja jo yli kuukauden ilman mitään toimenpiteitä on saattanut johtaa vakuutuskorvauksen epäämiseen. Tämä on välillä ristiriidassa sen suhteen, että kaikkineen isossa taloyhtiössä sarjoitus voi viedä aikaa. Kokemuksemme mukaan nyt lukitustyypin muuttumisen johdosta avainten sarjoitus kauttaaltaan voi isoon taloyhtiöön kestää hyvinkin jopa 1,5 kk.

Jos avain häviää esim. huoltoliikkeeltä, ei huoltoliikkeen korvausvelvollisuus tule automaattiseksi vaan se vaatii aina taustalleen huoltoliikkeen virheen ja laiminlyönnin. Pelkkä rikos ei siis ole syy, miksi huoltoliikkeen täytyisi vahinko korvata kiinteistön lukituksen uudelleensarjoitus. Jos avainten säilytyksessä on ollut puutteita, mikä on edesauttanut avainten anastamista, esim. avainten autoon jättäminen ilman valvontaa, voi tällainen tuottamusperuste täyttyä.

Jos hallituksen jäsenen hallussa oleva yleisavain katoaa, voidaan tällöin korvausta uudelleen sarjoituskuluista (myös huoneiston ovien osalta) hakea kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksesta. Jos kiinteistövakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta vahinkoa, voidaan korvausta hakea Finib Hallinnonturvasta.

Mikäli kiinteistön yleisavainta säilytetään kiinteistössä, on hyvä katsoa mitkä ovat vakuutusehtoissa olevien suojeluohjeiden vaatimukset avainten säilytykselle (missä avaimia saa säilyttää, avainkaapin seinämien vahvuus, tunnistetietojen säilyttäminen eri tilassa kuin avaimet jne.).