Asiaa palo-osastoinnista ja -katkosta

Suomen rakentamismääräyskokoelma E 1 ottaa kantaa siihen, kuinka kiinteistöt on suojattava palon varalta. Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensä muodostettava eri palo-osastoiksi. Palo-osastoinnin tarkoitus on tulipalon sattuessa estää liekkien, savun ja kuumuuden siirtyminen toiseen huoneistoon tai rakennuksen eri osaan. Tällä pienennetään vahingon määrää mahdollisen vahingon yhteydessä, antamalla aikaa pelastustoimenpiteille.

Palo-osaston heikon kohdan muodostavat todennäköisimmin palo-osaston mahdollisesti eri suuntaan läpäisevät putkiläpiviennit, sähköläpiviennit sekä rakenteiden saumat. Nämä hoidetaan käyttämällä putkien läpivienneissä ja sisällä esimerkiksi palomansettia, palokatkomassalla, palokatkokauluksella tai rakenteiden välissä palomassalla.

Rivi- ja paritaloissa palo-osastointi tehdään yleensä huoneistojen välisen seinän kohdalle. Tämä hoidetaan tekemällä yläpohjaan asti ulottuva palonkestävä rakenne. Tiili ja betoni ovat hyviä materiaaleja tähän, mutta tämä voidaan hoitaa myös levyrakenteisesti. Ennen vuotta 1990 rakennetuissa vanhoissa rivi- ja paritaloasunnoissa ei välttämättä ole yläpohjassa palo-osastointia vaan yläpohja voi muodostaa yhtenäisen tilan koko rakennuksen yläpohjan alalla. Kattoremontin yhteydessä saatetaan taloyhtiössä hoitaa myös palo-osastointi nykyaikaiselle tasolle. Ainakin suurempien kaupunkien taholta vaaditaan uusissa rakennuksissa palokatkosuunnitelmaa jo rakennusluvan haun alkuvaiheessa.

Joskus remontin tai muun tarkastuksen yhteydessä havaitaan, että kiinteistön palokatkot tai palo-osastointi itsessään on puutteellisesti tai jopa suunnitelman vastaisesti tehty. Rakenteet eivät esimerkiksi täytä vaadittua minuuttimäärää, minkä se on suunnitelmien mukaan ilmoitettu kestävän paloa ilman että se laajenee palo-osaston toiselle puolelle. Tämä aiheuttaa mietintää, voiko mahdollisessa vahinkotilanteessa tuollainen puute, joka on ollut yhtiöllä tiedossa, pienentää vakuutuskorvausta. Jokainen vahinkotapaus katsotaan aina erikseen, mutta lähtökohtaisesti vakuutusyhtiöt edellyttävät, että rakennus on rakennettu rakennusaikana voimassa olleiden rakennusmääräysten ja -säännösten mukaan. Jos rakennelman puutteellisuus lisää vahingon määrää, on vakuutusyhtiöllä mahdollisuus huomioida tämä korvauksen määrässä. Vakuutusyhtiöt suosittavat, että taloyhtiöt aika ajoin tarkistuttaisivat rakennuksen palo-osastoinnin ja palokatkojen kunnon asiantuntijalla.