Sähkön hinta jatkaa nousemistaan – miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat asiaan

Sähkön hinta on kuluvana vuonna ollut historiaan nähden moninkertainen. Sähkön hinta perinteisesti vaihtelee vuodenaikojen mukaan niin, että keväällä ja kesällä, kun vesivarannot ovat korkealla, eikä sähköä juurikaan kulu lämmitykseen, on sähkön hintakin edullisempi ja vastaavasti talvella, kun lämmitys syö sähköä ja vesivarannot ovat vähäisempiä, myös sähkön hinta on korkeammalla. Tämä vuosi on kuitenkin ollut poikkeus, ja sähkön hinta on ollut keskimääräistä korkeammalla keväällä ja kesällä. Loppuvuodesta nähdään melko varmasti sähkön hintaennätyksiä. Sähkön hintaan vaikuttaa tällä hetkellä mm.  koronan seurauksena syntynyt sähkön tarpeen lisääntyminen ja Ukrainan sota. Maakaasun erittäin voimakas kallistuminen Venäjän rajoitettua kaasutoimituksia Eurooppaan, on vaikuttanut Euroopassa sähkön yleiseen hinnan nousuun, kun kaasuyhtiöt ovat joutuneet hankkimaan kaasua muista, kalliimmista lähteistä.

 

Sähkön hinnan nousu ja sen vaikutukset ihmisten arkeen pysyttelee uutisten kestoaiheena ja osana ihmisten kahvipöytäkeskusteluja varmasti vielä pitkään. Me Finibissä lähestyimme asiaa vakuutusmaailman näkökulmasta käsin ja selvitimme, miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat sähkön hinnan nousemiseen. Kysyimme, aikovatko vakuutusyhtiöt korottaa sähkönkulutuskorvausta, koska sähkön hinta on noussut.

 

Vakuutusyhtiöistä Pohjola oli ensimmäinen vakuutusyhtiö, joka aikoo nostaa vapaaehtoisesti maksettavaa korvausta lukemaan 0,16 €/kWh. Myös LähiTapiola teki hiljattain päätöksen, jossa sähkönkulutuskorvauksen suuruudeksi on toistaiseksi nostettu 0,23 €/kWh. Kirjoitushetkellä saamamme tiedon mukaan Fennia on myös nostamassa korvauksen lukemaan 0,16 €/kWh. Muut vakuutusyhtiöt aikovat pitäytyä entisessä korvauslukemassa, jollei asiakkaalla ole esittää tositetta todellisesta kustannuksesta.