Aurinkopaneelit osana taloyhtiön sähköntuotantoa

Taloyhtiöissä lämpöpumppujen ja sähköautojen latauspisteiden hankinta on jo pitkään käynyt varsin kuumana. Investoinnit aurinkosähköjärjestelmiin ovat vielä viime vuosikymmenellä olleet melko vähäisiä, mutta kiinnostus itsetuotettua energiaa kohtaan on nyt selvässä nousussa. Aurinkosähkön käyttö on monelle ilmastoteko, mutta aurinkopaneelien hankintaa voi myös perustella aiempaa enemmän euroilla, kun asetusmuutos salli vuoden 2021 alusta niin sanotun pientuotannon hyvityslaskennan. Sen ansioista myös taloyhtiöiden asukkaat saavat aurinkosähkön käyttöönsä, ja katolle kannattaakin asentaa paneeleja aiempaa enemmän. Tosin edelleen suuremmat taloyhtiöt hyötyvät aurinkosähköjärjestelmästä enemmän kuin pienet yhtiöt, joiden sähkönkulutus verrattuna suuriin yhtiöihin on pientä.

Aurinkopaneelien hankintaa ja asentamista suunniteltaessa on – kaiken muun lisäksi – otettava huomioon myös vakuutusyhtiöiden ehdot ja suojeluohjeet, jotka koskevat kiinteistövakuutuksien asuinrakennuksia. Eri vakuutusyhtiöiden ehdoissa aurinkopaneelit tai aurinkokeräimet mainitaan vaihtelevasti. If:n asuinrakennusten ehdoissa aurinkopaneeleiden asentamista ja käyttöä käsitellään vakuutusyhtiöistä laajimmin. Ehdoissa todetaan:

Ennen asentamista sähköverkon sekä rakenteiden soveltuvuus aurinkovoimalalle tulee selvittää asiantuntijan toimesta. Rakenteissa tulee ottaa huomioon katon vesitiiviys kiinnikkeiden ja läpivientien osalta sekä asennuspaikalla paneeleihin kohdistuvat tuuli- ja lumikuormat kinostumisvaikutuksineen. Paneeleiden tulee täyttää vaadittavat standardit sekä sertifikaatit, minkä lisäksi asennus tulee toteuttaa ammattilaisen toimesta. Käyttöönotosta tulee laatia käyttöönottopöytäkirja. Laitteisto tulee huoltaa huolto-ohjelman mukaisesti. Jos kohteeseen vaaditaan pelastussuunnitelma, aurinkovoimala tulee ottaa siinä huomioon.

If linjaa aurinkopaneeleista suojeluohjeissaan muita vakuutusyhtiöitä laajimmin, mutta lisäyksiä ja tarkennuksia eri vakuutusyhtiöiden suojeluohjeisiin tullaan varmasti näkemään tulevina vuosina, kun aurinkosähkön käyttö osana yksityistalouksien energiantuotantoa tulee edelleen lisääntymään. Aurinkopaneelien kysyntä on tällä hetkellä jo varsin kovaa, eikä aurinkoenergia uusiutuvana energianlähteenä ole loppumassa lähitulevaisuudessa. Aurinkopaneelit tuottavat sähköä jonkin verran myös pilvisellä säällä ja ne toimivat lämmintä säätä paremmin viileällä ilmalla. Toisin kuin usein epäillään, Suomen ilmasto sopiikin aurinkopaneeleille varsin hyvin. Suomi on aurinkoenergian tuotantopotentiaaliltaan Keski-Euroopan maiden veroinen; meillä aurinko paistaa yhtä paljon kuin Pohjois-Saksassa. Lisäksi Suomessa osan vuotta matalalta paistava aurinko mahdollistaa aurinkopaneelien kiinnittämisen myös esimerkiksi rakennusten seiniin – siellä, missä se on mahdollista – jolloin lumien puhdistaminen paneelien päältä helpottuu näissä kohteissa.