Lisäturvaa taloyhtiön hallitukselle

Alkukevään aurinko on jo sulattanut monin paikoin lumet pääkaupunkiseudun talojen katoilta, mutta muualla Suomessa lunta ja jäätä voi vielä nähdä koristavan kattojen reunoja. Nuo kattojen reunoilla keikkuvat jäät ja raskas lumi mietityttävät monia, ja saavat kysymään, kenen on vastuu, jos jäälohkare tai lumimassa tippuu katon alittavan kulkijan niskaan. Kiinteistön omistaja, joka on tyypillisesti talo- tai kiinteistöyhtiö, vastaa kiinteistön alueen turvallisuudesta. Kiinteistö on vakuutettu kiinteistövakuutuksella, mutta on tapauksia, jolloin on hyvä, että lisäturvaa on saatavilla muualta.

Finibin asiakkailleen tarjoama Hallinnonturva lisää taloyhtiön hallituksen vakuutusturvaa taloudellisten korvausvaatimusten varalta. Vakuutettuina ovat hallituksen lisäksi yhtiökokouksen puheenjohtaja ja toiminnantarkastaja. Korvausta haetaan aina ensisijaisesti kiinteistövakuutukseen sisältyvästä hallinnonvastuusta, mutta Finibin Hallinnonturva tarjoaa monessa tapauksessa lisäturvaa silloin, kun kiinteistövakuutuksen hallinnonvastuun rajat tulevat vastaan.

Esimerkkitapauksessamme kiinteistössä asioinut henkilö sai surmansa jäälohkareen pudottua katolta hänen päähänsä. Kiinteistön hoidosta oli tehty sopimus huoltoyhtiön kanssa. Sopimuksessa eriteltyihin huoltotehtäviin ei kuitenkaan ollut kirjattu lumen ja jään poistamista katolta. Kun vastuuta ei tältä osin ollut selvästi siirretty huoltoyhtiölle, jäi katon puhdistaminen tarvittaessa kiinteistön vastuulle. Kiinteistön hallituksen puheenjohtajaa syytettiin ja hänet tuomittiin kuolemantuottamuksesta, kun turvallisuusvelvoite oli laiminlyöty. Kiinteistövakuutuksen hallinnon vastuuvakuutuksessa oli rajattu korvauksen ulkopuolelle henkilö- ja esinevahinko sekä niihin yhteydessä oleva taloudellinen vahinko. Näin ollen kiinteistövakuutus ei osallistunut korvausvastuun arviointiin eikä oikeudenkäynnistä aiheutuneisiin kustannuksiin. Sen sijaan Finibin Hallinnonturva korvaisi esimerkkitapauksessamme 30 000 euron suuruiset asianajokulut oikeusprosessin ajalta ilman omavastuuta. Esimerkkitapauksemme on erittäin harvinainen, mutta sattuessaan, olisi se erittäin ikävää henkilölle itselleen. Todettakoon vielä, ettei muu henkilövahinkoon liittyvä kustannus tulisi Hallinnonturvastakaan korvattavaksi.

Finibin Hallinnonturva on ryhmävakuutus ja siihen sisältyy lisäksi mm. Avainturvavakuutus. Avaimen katoamisen seurauksena tehtävä taloyhtiön lukituksen uudelleensarjoittaminen aiheuttaa usein kovat kustannukset taloyhtiölle. Tilanteessa, jossa hallituksen jäsenen ja yhtiökokouksen päätöksellä valitulle turvallisuusvastaavalle annetun taloyhtiön yleis- tai reittiavaimen ei voida osoittaa kadonneen murron tai ryöstön seurauksena, ei kiinteistövakuutus korvaa tapauksesta aiheutuneita kustannuksia. Sen sijaan Finibin Hallinnonturvaan sisältyvä Avainturvavakuutus tuo taloudellista helpotusta ja korvaa kustannuksia silloin, kun avaimet katoavat ilman, että tapaukseen liittyy ryöstöä tai murtoa.

Lue lisää taloyhtiölle lisäturvaa taloudellisten korvausvaatimusten varalle tuovasta Hallinnonturvasta täältä https://finib.fi/asiakastuotteet/.