Isännöitsijä – miten sinä hyödyt vakuutusmeklarin käytöstä

Isännöitsijän työ voi olla yhtä nuoralla tanssimista; hoidettavana on monien erilaisten taloyhtiöiden asiat aina kiinteistöjen oikeansisältöisestä vakuuttamisesta vahinkojen korjauksista huolehtimiseen ja taloyhtiöiden tilinpäätösten tekemiseen.

Isännöitsijöiden ei kuitenkaan tarvitse ponnistella vakuutusyhtiöiden ehtoviidakossa ja byrokratian hampaissa yksin. Heille apuaan tarjoavat vakuutusmeklarit, jotka toimivat riskienhallinnan ja vakuuttamisen asiantuntijoina ja pysyttelevät ajan hermolla siinä, mitä kulloinkin tässä ehdoilla ja rajauksilla kuorrutetussa maailmassa tapahtuu. Vakuutusmeklari työskentelee aina taloyhtiön puolueettomana apuna, eivätkä vakuutusyhtiöt määrää meklarin tekemisistä.

 

KILPAILUTAMME KIINTEISTÖVAKUUTUKSEN SÄÄNNÖLLISESTI

Vakuutusmeklarin toimenkuva on moninainen. Tärkeimpinä tehtävinämme on kiinteistövakuutusten säännöllinen kilpailutus. Näin varmistamme, että taloyhtiön kiinteistövakuutus on oikean sisältöinen eli kohde on vakuutettu oikeilla tiedoilla ja järkevän hintainen. Saamme usein kyselyitä siitä, miksi haluaisimme, että asiakas vaihtaa vakuutuksensa halvempaan, kun samalla palkkiomme jää pienemmäksi. Syy on yksinkertainen: emme pystyisi kauaakaan hoitamaan tehtäväämme, mikäli emme näin toimisi. Toimintamme yksi peruslähtökohdista on taata asiakkaalle kattava vakuutus markkinahintaan. Pyrimme siihen, että vakuutus on turvatasoltaan laajin mahdollinen, mikä on yleensä asiakkaankin tahtotila. Lisäksi seuraamme jatkuvasti vakuutusmaksujen hintakehitystä ja reklamoimme ylisuurista korotuksista.

 

VAHINKOJEN HOITO ON YKSI PERUSPALVELUISTAMME

Yksi peruspalveluistamme on vahinkojen hoito. Vahinkotilanteessa hoidamme keskustelun vakuutusyhtiön kanssa, eikä isännöitsijän tarvitse käyttää aikaa vakuutuskirjojen, -ehtojen tai korvauspäätösten lukemiseen ja ymmärtämiseen. Käsittelimme viime vuonna kiinteistö- ja yritysvakuutuksista yli 2000 vahinkoa vahingon alkutilanteesta viimeiseen korvauspäätökseen asti. Tämän lisäksi avustimme myös muissa vahinkotapauksissa konsultoiden asiakastamme eri vahinkotilanteista ja eri vakuutuslajeista. Tuosta käsitellystä 2000 vahingosta jouduimme hieman vajaassa 20 prosentissa tapauksista pyytämään vakuutusyhtiötä katsomaan asiaa uudelleen. Pyrimme vahingon haltuunottotilanteessa karsimaan turhat vahinkoilmoitukset tapauksissa, joissa asiakkaalla ei olisi ollut mahdollisuutta vakuutuskorvaukseen. Näin toimimalla ehkäisemme turhien vahinkoilmoitusten vaikutuksen vakuutusmaksuja korottavasti myöhemmin. Vahinkojen hoitoomme sisältyvät Vakuutuslautakuntaan vietävät tapaukset. Olemme vahinkojen hoidollamme ja toiminnallamme pystyneet muuttamaan vakuutusyhtiöiden korvauskäytäntöjä. Toimitamme myös ajantasaiset vahinkotilastot ja -tiedot avuksi kiinteistön kunnossapidon ja huollon tarpeisiin. Teemme vakuutusyhtiöiden kanssa jatkuvasti yhteistyötä ja viestimme heidän suuntaansa niistä kehitystarpeista ja -toiveista, joita heidän tuotteissaan huomaamme.

 

MEKLARIN KÄYTTÖ SÄÄSTÄÄ ISÄNNÖITSIJÄN AIKAA JA RESURSSEJA

Huolehdimme siis isännöitsijän puolesta kiinteistön vakuutusten ja vahinkojen hoidosta. Toimimme myös asiantuntijana ja isännöitsijän apuna kaikissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa. Koska teemme tämän kaiken, isännöitsijältä vapautuu huomattavan paljon aikaa ja resursseja muiden tärkeiden asioiden hoitamiseen.

Valitsemalla vakuutusmeklariksesi Finibin saat parhaat asiantuntijat käyttöösi, helpotat omaa arkeasi ja suosit suomalaista työtä.