Taloyhtiön asukas – miten sinä hyödyt vakuutusmeklarin käytöstä

VAKUUTUSMEKLARI MM. HUOLEHTII OIKEAN SISÄLTÖISESTÄ VAKUUTUKSESTA

Taloyhtiö hyötyy siitä, että isännöitsijä käyttää vakuutusasioissa apunaan vakuutusalan ammattilaista, vakuutusmeklaria. Vakuutusmeklari on asiantuntija, joka työnsä puolesta seuraa jatkuvasti vakuutusalan kehitystä ja siellä tapahtuvia muutoksia. Meklari huolehtii, että taloyhtiö on vakuutettu oikeilla tiedoilla, että mm. kohteen paloluokka ja tilavuus on merkitty vakuutukseen oikein. Meklari myös pitää huolen, että vakuutuksesta maksetaan oikea hinta. Tämä tapahtuu vakuutuksen säännöllisellä kilpailuttamisella ja vakuutuksen hintakehityksen seuraamisella. Meklari katsoo, että taloyhtiöllä on mahdollisimman laajan turvatason vakuutus. Vahinkotilanteessa meklari huolehtii, että vakuutuksesta saadaan ehtojen mukainen korvaus. Meklari keskustelee vakuutusyhtiön kanssa vahinkotilanteessa. Mikäli ehtojen tulkinnassa on eroavaisuutta vakuutusyhtiön kanssa, meklari vie tapauksen tarvittaessa Vakuutuslautakuntaan. Vahinkotapausten uudelleenkäsittelypyynnöt ja lautakuntaan viemiset sisältyvät ilman lisäkustannusta Finibin palveluun.

 

FINIBIN ASIAKASTUOTTEET TUOVAT LISÄTURVAA TALOYHTIÖILLE

Asiakkaamme ovat meille luonnollisestikin tärkeitä ja haluamme palvella heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tapahtuu asiakkaidemme toiveita kuunnellen. Laaja asiakaskuntamme on mahdollistanut erilaisten lisäturvien neuvottelun. Nämä yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitetyt asiakastuotteet tarjoavat vahinkotilanteessa lisäturvaa isännöitsijälle, taloyhtiön vastuullisille tahoille ja taloyhtiön asukkaille. Lisäksi tuotteet sisältävät erilaisia lisäetuja. Esimerkiksi Finib Asiakasturva poistaa taloyhtiöltä talkoovakuuttamisen tarpeen. Vakuutusturva on ympärivuorokautisesti voimassa taloyhtiön tontilla, yhteisissä tiloissa ja talkoissa sekä talkootyöhön liittyvillä matkoilla. Finib Hallinnonturva on ryhmävastuuvakuutus, joka tuo lisäturvaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsenille, yhtiökokouksen puheenjohtajalle sekä asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajalle. Myös Finib Kiinteistötietojen tarkastuspalvelu, Finib Oikeusturva, Finib Omistajanturva ja Finib Vahinkoapu tuovat taloyhtiölle turvaa ja silkkaa säästöä mahdollisessa vahinkotilanteessa.

 

VAKUUTUSMEKLARI ON ASIANTUNTEVA YHTEISTYÖKUMPPANI

Vakuutusmeklari auttaa osaltaan taloyhtiötä huolehtimaan asunto-omaisuudesta. Taloyhtiö, jolla on käytössään vakuutusmeklari, voi olla varma, että sen vakuutuksia hoidetaan ammattimaisesti. Vahinkotilanteessa on huojentavaa tietää, että apu ja neuvot löytyvät läheltä, tutulta ja turvalliselta yhteistyökumppanilta – vakuutusmeklarilta.