Muuttuneiden rakennusmääräysten vaikutus vakuutuskorvaukseen totaalivahinkotilanteessa

Palovahinko tulee taloyhtiölle aina yllättäen ja tilaamatta. Palovahinko on varsinkin omakoti-, pari- ja rivitalossa pahaa jälkeä tekevä ja kyseessä on usein totaalivahinkotilanne, missä koko rakennus joudutaan rakentamaan perustuksista lähtien uudelleen.

Vahinkoon voidaan varautua kiinteistövakuutuksella ja pääsääntöisesti kiinteistövakuutuksen avulla saadaan tilanne ennalleen. Taloyhtiö selviää rahallisesti kustantamalla vain vakuutuksen omavastuuosuuden, mikäli muuta parannus- tai laajennustyötä ei tehdä samalla. Vahinko toki aiheuttaa ylimääräistä vaivaa, mitä ei voi taloudellisesti hinnoitella.

Jos vahinko kohdistuu hiemankin vanhempaan pari- tai rivitaloon, on mahdollista, että taloyhtiö joutuu kustantamaan jälleenrakennustilanteessa muutakin kuin pelkän kiinteistövakuutuksen omavastuuosuuden. Tähän on syynä vuosien varrella muuttuneet rakennusmääräykset. Palovahinkotilanteessa vakuutusyhtiö arvioi alkuvaiheessa rakennuksen arvon niillä rakenteilla, mitä siinä vahinkohetkellä on ollut. Muuttuneiden rakennusmääräysten perusteella kiinteistön jälleenrakentamisen yhteydessä voidaan rakennukseen joutua lisäämään sellaisia rakenteita, talotekniikkaa ja rakenneratkaisuja, mitä aiemmin siinä ei ole ollut. Tämä voi olla rakennusluvan edellytys. Esimerkiksi koneellinen ilmastointi, lisääntynyt lämmöneristeiden määrä, palokatkot tai – muurit jne. voivat aiheuttaa merkittävän kustannuslisäyksen tuhoutuneen rakennuksen jälleenrakennuskustannuksiin.

Vakuutusyhtiöt korvaavat ehtojen mukaan viranomaismääräyksistä johtuvia lisäkustannuksia pääsääntöisesti 10 % vahingon määrästä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos rakennus on arvioitu ennen vahinkohetkeä 300.000 € arvoiseksi rakennuskustannuksiltaan niillä rakenteilla, mitä siinä on ollut ennen vahinkoa, suorittaa vakuutusyhtiö korvauksia kokonaisuudessaan 330.000 €. Rakennuskustannukset voivat olla kuitenkin tätä korvaussummaa suuremmat, esim. 360.000 €.

Kukin palovahinkotapaus on erilainen, niin kuin on rakennuskin, joten etukäteen ei voi sanoa, missä tilanteessa ja missä vahingossa taloyhtiölle olisi luvassa omavastuuta suurempi kustannusriski. Kokemuksemme mukaan kuitenkin ennen 90-lukua rakennetuissa rivi- ja paritaloissa on suuri mahdollisuus siihen, että taloyhtiö joutuu myös rahoittamaan jälleenrakentamista omasta pussistaan.

Kustannusriskeihin – kuten riskeihin ylipäänsä – kannattaa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan varautua ennalta ja lisätä taloyhtiön, kiinteistöyhtiön tai asunto-osuuskunnan vakuutusturvaa erilaisilla vakuutusyhtiöiden tarjoamaa turvaa täydentävillä tuotteilla. Kerromme tästä lisää vielä myöhemmin keväällä.