Syyspuuhat ja talveen varautuminen taloyhtiössä

SADEVESIEN OHJAUTUMINEN JA KATON PUHDISTUS LEHDISTÄ

Syksy on jo pitkällä ja syyssateita saadaan ympäri maata. Jotta kaatosateet eivät pääse yllättämään, taloyhtiössä on hyvä tarkistaa salaojat ja sadevesien ohjautuminen oikeaan paikkaan. Rännit ja taloyhtiön vedenpoisto- ja sulatusjärjestelmät kannattaa käydä läpi ja varmistua, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa.

 

Lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota katon kuntoon. Katto suojaa talon muita rakenteita ja etenkin tasakattoisessa taloyhtiössä katon kunto on syytä tarkistaa erityisellä huolellisuudella. Katolla olevat kattokaivot voivat tukkeutua lehdistä ja muusta roskasta, jotka tuleekin puhdistaa katolta hyvissä ajoin ennen talven tuloa. Pahimmillaan tukkeutuneet kattokaivot voivat altistaa talon kosteusvauriolle tai jopa vesivahingolle.

 

TALVI TULEE, OLETKO VALMIS

Sääolot Suomessa vaihtelevat alati ja usein nopeassakin aikataulussa. Lapissa on jo saatu lumisateita, eikä etelämpänäkään ensilumen sataminen välttämättä ole kovin kaukana. Taloyhtiön talvikunnossapitoa koskevat toimenpidesuunnitelma ja vastuut onkin hyvä olla kunnossa ja selvillä jo hyvissä ajoin ennen talven tuloa, jottei vaaratilanteita pääse syntymään. Taloyhtiön vastuulla on huolehtia kiinteistön piha-alueen turvallisuudesta, ja talvikunnossapidon laiminlyönti voikin pahimmassa tapauksessa johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

 

Taloyhtiön talvikunnossapitoon liittyy monenmoista muistettavaa, eikä ennakoinnin merkitystä voikaan liikaa korostaa. Yleensä suurissa taloyhtiöissä kiinteistönhuoltosopimus on solmittu huoltoyhtiön kanssa ja tuossa sopimuksessa on hyvin usein määritelty yksityiskohtaisesti huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä seikoista. Pienemmissä taloyhtiöissä, joissa pihatöitä tehdään pitkälti talkootöinä, ei jatkuvasti voimassa olevia huoltosopimuksia välttämättä ole olemassa. Taloyhtiön on kuitenkin hyvä tällöin itse pitää hiekoituspäiväkirjaa, josta näkee päivämäärät, mitä on tehty ja milloin.

 

LISÄTURVAA HALLITUKSELLE TALOUDELLISTEN KORVAUSVAATEIDEN VARALLE

Koska kiinteistön omistaja – tyypillisesti talo- tai kiinteistöyhtiö – vastaa kiinteistön alueen turvallisuudesta, on tärkeää, että myös taloyhtiön hallituksen vakuutusturva mahdollisten taloudellisten korvausvaatimusten varalta on kunnossa ja mahdollisimman kattava. Lisäturvaa hallitukselle, mutta myös yhtiökokouksen puheenjohtajalle ja toiminnantarkastajalle tuo asiakkaillemme tarjoama Finib Hallinnonturva.