Kun kodin viilennyslaite aiheuttaa vahingon

Kesän kuumat ilmat ovat saaneet ihmiset hankkimaan koteihinsa siirrettäviä viilennyslaitteita. Laitteiden toiminta perustuu siihen, että ne imevät lämmintä huoneilmaa ja puhaltavat sen pois ikkunan tai tuuletusluukun kautta. Samalla jäähdytysprosessissa kondensoituu vettä laitteessa olevaan vesisäiliöön. Kun kondenssivettä kerääntyy, voi ilmastointilaitteen vesisäiliö täyttyä yli tai laite rikkoutua, jonka seurauksena vettä pääsee lattialle. Tästä voi aiheutua vuotovahinkoa huoneiston pinnoitteille ja kiinteistön rakenteille.

 

Asiaa voidaan vakuutuksellisesti katsoa samalla tavalla kuin asukkaiden muiden käyttölaitteiden kuten jääkaapin tai pakastimen aiheuttamissa vuotovahingoissa. Jos vahinkoa on tullut vain pinnoitteille, kannattaa kääntyä kotivakuutuksen puoleen. Mikäli rakenteille aiheutuu vaurioita, vaatii vahinko käyttölaitteen käyttäjän tuottamuksen (huolimattomuus, virheellinen toiminta) taustalleen, jotta rakenteille aiheutunut vahinko voisi tulla kotivakuutuksesta korvattavaksi. Jos rakenne vaurioituu – tai kotivakuutusta ei ole – voi harkittavaksi tulla kääntyminen kiinteistövakuutuksen puoleen.

 

Jotta ilmastointilaitteen aiheuttama vahinko voisi tulla kiinteistövakuutuksesta korvattavaksi, vaatii se kiinteistövakuutuksen osalta laajan turvatason. Perusturvan (ilmiöpohjainen) tasoisesta kiinteistövakuutuksesta ei viilennyslaitteiden aiheuttamia vahinkoja korvata, koska laite ei ole kiinteästi asennettu rakennuksen johtoverkostoon. Laajan turvatason kiinteistövakuutuksen silmin katsottuna pelkkä viilennyslaitteen vesisäiliön täyttyminen yli ei ole ennalta arvaamaton vahinko, vaan vahingon korvattavuus vaatii taustalleen aina jonkin äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman. Jos kyse on osakkaan hankkimasta irtaimistoon kuuluvasta laitteesta, aiheutunut vuotovahinko voidaan korvata vain, jos viilennyslaite on äkillisesti rikkoutunut.

 

Vakuutusyhtiö haluaa vahinkoilmoituksen yhteydessä tietää, mikä laitteessa on rikkoutunut, mistä kohtaa vesi on tullut ja koska laitteen vesisäiliö on viimeksi tyhjennetty. Näillä tiedoilla vakuutusyhtiö voi määritellä, voisiko kysymyksessä olla kiinteistövakuutuksesta korvattava vahinko.