VKL:sta kajahtaa

Finib sai Vakuutuslautakunnasta lausunnon vahinkotapaukseen, missä kodinhoitohuone oli vahingoittunut vuotovahingon seurauksena. Kodinhoitohuone oli yhteydessä saunaan ja kylpyhuoneeseen. Tilata olivat yhtenäisiä ilman kynnysrakenteita ja ne oli nykyaikaisesti vedeneristetty. Tilojen ikä oli 11 -vuotta, joten se oli ylittänyt RT-kortissa olevan ikäsuosituksen vedeneristeen liittämiseen liittyen. Vakuutusyhtiö rajasi kylpyhuone- ja saunatilan korvauksen ulkopuolelle vanhan vakuutusalan periaatteen mukaisesti, miten vahinko rajautuu huonetilaan. Koska vedeneristettä ei voinut määräysten mukaan liittää tai paikata ja tästä oli asiantuntijan lausunto, Finib pyysi lausuntoa, eikö vedeneriste ole yksi tekninen kokonaisuus, joka tässä tapauksessa joudutaan uusimaan kaikkiin huonetiloihin. Vakuutuslautakunta katsoi, että vakuutusyhtiön tulisi tässä tapauksessa korvata vedeneriste kaikkiin huonetiloihin.

Näkemyksemme mukaan tämä vaikuttaa tilanteisiin, missä kylpyhuoneen nykyaikaista vedeneristettä ei voi liittää toisen huonetilan vedeneristeeseen määräysten mukaisesti. Pelkkä se seikka, että urakoitsija ei anna takuuta, ei ole tällainen tilanne. Usein vedeneristeen voi paikata tai sen voi liittää. Nämä tämän tyyppiset vahingot, missä vedeneristeen liittämiseen liittyy kysymyksiä, voiko liitoksen tai paikkauksen tehdä vai joudutaanko toinenkin huonetila uusimaan tämän johdosta, on aina käytävä tapauskohtaisesti.