Taloyhtiö vastaa kiinteistön alueen talvikunnossapidosta

Talvi tarkoittaa nykyään maassamme yhä vaihtelevampia sääolosuhteita. Lämpötila sahaa suuressa osassa maata nollan molemmin puolin ja monen taloyhtiön piha-alue vaatii erityistä huolenpitoa vuorotellen niin hiekoittamisen kuin lumenluonninkin muodossa. Jään päälle satanut vesi tai lumi aiheuttavat vaaratilanteita siinä missä räystäille kerääntyvät jääpuikot tai lumimassatkin.

 

Alati ja nopeastikin muuttuvat sääolosuhteet korostavat sitä tosiasiaa, että taloyhtiön talvikunnossapitoa koskevat toimenpidesuunnitelma ja vastuut on hyvä ja syytä olla kunnossa ja selvillä, jottei vaaratilanteita pääse syntymään. Taloyhtiön vastuulla on huolehtia kiinteistön piha-alueen turvallisuudesta, ja talvikunnossapidon laiminlyönti voikin pahimmassa tapauksessa johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

 

Taloyhtiön talvikunnossapitoon liittyy monenmoista muistettavaa, eikä ennakoinnin merkitystä voikaan liikaa korostaa. Yleensä suurissa taloyhtiöissä kiinteistönhuoltosopimus on solmittu huoltoyhtiön kanssa ja tuossa sopimuksessa on määritelty todennäköisesti – ja toivottavasti – hyvin yksityiskohtaisesti huoltoon ja kunnossapitoon liittyvistä seikoista. Pienemmissä taloyhtiöissä, joissa pihatöitä tehdään pitkälti talkootöinä, ei jatkuvasti voimassa olevia huoltosopimuksia välttämättä ole olemassa. Taloyhtiön on kuitenkin hyvä tällöin itse pitää hiekoituspäiväkirjaa, josta näkee päivämäärät, mitä on tehty ja milloin.

 

KIINTEISTÖN VIEREINEN JALKAKÄYTÄVÄ KUULUU USEIN TALOYHTIÖN KUNNOSSAPITOVASTUULLE

Taloyhtiön talvikunnossapitovelvollisuuteen kuuluvat taloyhtiön alueen kulkuväylien ja parkkipaikkojen auraaminen ja hiekoittaminen, mutta harva tulee ajatelleeksi, että lisäksi kiinteistön vieressä kulkeva jalkakäytävä kuuluu myös usein taloyhtiön kunnossapitovastuulle. Myös katolta putoavasta lumesta ja jäästä tulee huolehtia ja merkitä tarpeen niin vaatiessa puomilla kohdat, joissa voi olla vaarallista kulkea.

 

Huoltoyhtiöltä tilatussa talvikunnossapitotöissä kannattaa olla määriteltynä lumenpudotustöiden, aurauksen ja hiekoituksen lisäksi myös valvonta. Vastuut ja velvoitteet on hyvä olla selvillä tarkkaan. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että vaikka pihan kunnossapitoon liittyvät tehtävät olisi siirretty huoltoyhtiölle, vastuu mahdollisesti syntyvissä vahingoissa on aina viime kädessä taloyhtiöllä.

 

MYÖS KULKIJALLA ITSELLÄÄN ON VASTUUNSA

Vaikka taloyhtiö onkin vastuussa oman pihan turvallisuudesta, on toki pihamaalla pyllähtäjällä omakin vastuunsa asiassa. Mikäli vahingon kärsijä on jollain tavalla itse vaikuttanut vahinkoon, saattaa korvausvastuu pienentyä tai jopa poistua tyystin. Tällöin liukastelijalla on voinut olla jalassaan keliin täysin sopimattomat kengät tai veressään vahvat promillet.

 

Myös asukkaat itse voivat olla aktiivisia vahinkojen ehkäisemisessä ja ilmoittaa huoltoyhtiölle tai isännöitsijälle, jos tilanne näyttää siltä, että piha vaatii pikaista kohennusta, eikä tehtävään nimettyjä tekijöitä näy paikalla. Mikään ei myöskään estä tarttumasta itse lapioon ja heittämästä hiekkaa pihan yleisestä hiekoituslaatikosta vaaralliseksi havaitsemaansa paikkaan.

 

 

LISÄTURVAA HALLITUKSELLE TALOUDELLISTEN KORVAUSVAATEIDEN VARALLE

Koska kiinteistön omistaja – tyypillisesti talo- tai kiinteistöyhtiö – vastaa kiinteistön alueen turvallisuudesta, on tärkeää, että myös taloyhtiön hallituksen vakuutusturva mahdollisten taloudellisten korvausvaatimusten varalta on kunnossa ja mahdollisimman kattava. Lisäturvaa hallitukselle, mutta myös yhtiökokouksen puheenjohtajalle ja toiminnantarkastajalle tuo esimerkiksi asiakkaillemme tarjoama Finib Hallinnonturva https://finib.fi/asiakastuotteet/hallinnonturva/.