Rakennusvirhe – virhe, jonka synnyttämässä vahingossa kokemuksen arvon voi mitata rahassa

Rakennusvirhe – kuinka jämptiltä ja määrämittaan sahatulta tuo sana tuntuukaan, kun seisot pitkävartisissa kumisaappaissa rikkoutuneen käyttövesiputken mahdollistamassa lasten kahluualtaassa. Oscar Wildea väljästi mukaillen, virhe on se, mitä myöhemmin nimitämme kokemukseksi. Rakennusvirheen synnyttämässä vahingossa voi kokemuksen arvon mitata rahassa.

 

RAKENNUSMÄÄRÄYS – PERIAATE RAKENTEISTA JA RAKENNELMISTA

Se, mikä määritellään rakennusvirheeksi, riippuu aikakautensa rakennusmääräyksistä ja -ohjeista. Rakennusmääräykset kertovat periaatteet, kuinka rakenteet ja rakennelmat pitäisi periaatteessa tehdä ja RT-korteissa tulee tarkemmat kuvaukset. Sen jälkeen katsotaan käytettävät tuotteet ja niiden asennusohjeet. Kunakin aikana on nämä edellä mainitut määräykset ja ohjeet laadittu parhaan silloisen tietämyksen mukaan. Fundamentalistiset perusteet tehdä muuttuvat toki hitaasti sillä ”näin tämä on ennenkin tehty” -miehet ovat pitäneet parhaansa mukaan rakentamisen perinteitä yllä. Valesokkelit ja vastaavat ovat toki kadonneet uudisrakentamisesta jo aikaa sitten, mutta nämä rakennustapojen muutokset eivät välttämättä ole selkeitä. Edelleen saattaa esimerkiksi sadevesiviemäriputket olla kannakoitu vajavaisesti tai kylpyhuoneen kynnyksen korkeus lattiapinnasta ei riitä nostamaan vedeneristettä 15 mm kylpyhuoneen lattiapinnan yläpuolelle.

 

MUUTTUNUT RAKENNUSMÄÄRÄYS

Hyvänä esimerkkinä siitä, miten muuttunut rakennusmääräys ei välttämättä näy heti käytännössä, on uusi Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Periaate tässä uudessa rakennusmääräyksessä on pyrkiä tekemään rakennuksen kosteustekninen rakennelma niin kuin se aiemminkin on ollut, jos se on ollut rakennusteknisesti toimiva. Varsinaisia uusia RT-kortin ohjeita, mitkä perustuisivat tähän samaan periaatteeseen ei ole tullut, vaan työ käytännössä tehdään niin kuin aiempi rakennusmääräyskokoelma C 2 ohjeistaa. Jos märkätilan seinässä on ollut kosteussulku, tehdään käytännössä tilalle edelleen nykyaikainen siveltävä vedeneriste.

 

RAKENNUSVIRHE RAJAA VAHINKOJA VAKUUTUSKORVAUKSEN ULKOPUOLELLE

Vakuutuksellisesti katsoen sana ”rakennusvirhe” nostaa kylmät väreet vakuutusehtoja lukiessa. Rakennusvirhe rajaa vahinkoja vakuutuskorvauksen ulkopuolelle. On tapauksia, missä palon syyksi on määritelty rakennusvirhe ja tämän ”rakennusvirhe”-rajoituskohdan perusteella on korvaus kokonaisuudessaan evätty. Kiinteistövakuutusten laajoissa turvissa sekä Finibin erikseen neuvottelemissa turvalaajennuksissa on saatu katettua myös niitä vahinkoja, mitkä on määritelty rakennusvirheeksi. Kaikki rakennusvirheeksi tulkittavat tilanteet eivät toki mene kuitenkaan laajankaan turvan korvauspiiriin.

Tehdyn asennuksen ja vahinkohetken välisellä ajalla sekä on että ei ole merkitystä. Kiinteistövakuutuksen silmin katsotaan, että jos virheellinen asennus on kestänyt kymmeniä vuosia aiheuttamatta vahinkoa, kiinteistö saa olla tyytyväinen, ettei vahinkoa ole tapahtunut aiemmin: silti rakennusvirhe on rakennusvirhe.  Jos työ on teetätetty ammattiliikkeellä ja asennus, mikä katsotaan virheelliseksi, on tehty yli 3 vuotta sitten, katsoisi yrityksen vastuuvakuutus todennäköisesti, että virhe vaatisi taustalleen törkeän tuottamuksen, jotta se tulisi korvattavaksi, ja jotta rakennusliike olisi takuuajan jälkeen vastuussa virheestään. Tämän peruste on YSE98:sta löytyvä maininta takuuajasta.

 

HUONEISTOREMONTTI KANNATTAA JÄTTÄÄ AMMATTILAISELLE

Jos omatoimirakentaja lähtee tekemään huoneistoremonttia, pitäisi hänen kahlata rakennusmateriaalien tuoteselosteiden lisäksi minimissään myös rakennusmääräyskokoelmat sekä RT-kortit. Nämä ovat ne pumaskat, joihin vakuutusyhtiö tulee vetoamaan, jos ja kun vahingon syyksi paljastuisi rakentamisessa tapahtunut virhe. Jos työ teetätetään ammattiliikkeellä, oletetaan ammattilaisen tietävän määräykset ja toimintatavat. Kannattaa siis tarkoin harkita, kenen harteille huoneistoremontin teon jättää.