FINIB Vahinkopalvelun Laajennus

Asukkaiden tai yritysten toiminta voi aiheuttaa kiinteistöille vahinkoja.
Nämä vahingot voivat olla suuriakin ja niiden ohjaaminen kiinteistövakuutuksiin johtaa ikäpoistojen ja omavastuiden jäämiseen kiinteistön kuluksi. Finib Vahinkopalvelun Laajennus auttaa kiinteistöä saamaan korvauksia asukkaan tai muun kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksista ilman, että vahingon korjaukseen täytyy käyttää kiinteistön omaa vakuutusta.

Palvelun laajennuksen hinta on 74,40 € per kohde per vuosi. Mikäli kohde koostuu useasta rakennuksesta, tarkista palvelun hinta Finibiltä.

Finib Vahinkopalvelun Laajennus auttaa palvelun voimassaoloaikana sattuneissa vastuuvahinkotapahtumissa. Kiinteistö siirtää kolmannen osapuolen aiheuttamat
omaisuusvahingot Finibin hoidettavaksi. Finibin vahinkoasiantuntijat
hoitavat asian vahingon aiheuttaneen tahon kanssa hänen
vastuuvakuutusyhtiönsä suuntaan, jotta korvaukset saataisiin vahingon aiheuttaneen tahon vastuuvakuutuksesta.
Tätä kautta taloyhtiö säästää omavastuissa ja ikäpoistoissa
sekä mahdollisesti lakimieskuluissa. Lisäksi tarkoituksena on
ehkäistä suuria vakuutusmaksujen nousuja.

PALVELUN HINTA:

 • 74,40 € per kohde per vuosi.

Vahinkopalvelun Laajennus sisältää

 • Vahingon aiheuttaneen kontaktoinnin vastuuvahinko- ilmoituksen tekemisen perustelemiseksi
 • Vahinkoilmoituksen teon jälkeen vahingonaiheuttajan vastuuvakuutusyhtiön kanssa asioinnin
 • Neuvottelut korvausasioissa vastuuvakuutusyhtiön kanssa
 • Eri osapuolten neuvonnan vakuutuskorvausten laajuudesta
 • Korvauspäätösten tarkistamisen ja tarvittaessa annetun päätöksen reklamoinnin vakuutusyhtiön tai Vakuutuslautakunnan suuntaan

 

Vahinkopalvelun Laajennus edellyttää hoidossamme olevaa kiinteistövakuutusta.

 

 

Hyödyt taloyhtiölle ja isännöitsijälle

 • Kiinteistö saa merkittävää taloudellista etua,
  kun kiinteistövakuutuksen korvauspäätöksessä huomioitavat omavastuut, ikäpoistot ja muut kulut säästyvät
 • Vahinko ei rasita kiinteistövakuutusta, joten vakuutus- maksujen nousupaine pienenee
 • Kiinteistövahinkojen asiantuntija neuvoo ja ohjaa korvauksen hakemisprosessia
 • Hallituksen ja isännöitsijän vahingon hoitoon ja vastuisiin liittyvä riski ja käytetty aika pienenee
 • Finib avaa annetut korvauspäätökset ja niiden oikeellisuuden kiinteistön edustajille

Esimerkkejä vahinkotilanteista, joissa Finib auttoi yhtiötä saamaan korvauksia

 • Asukas tilasi uuden astianpesukoneen, minkä kodinkoneliike kävi asentamassa. Astianpesukoneen tulovesiputken liitos alkoi vuotamaan ja aiheutti vuotovahingon. Finib keskusteli asiasta koneen asennuksen tilanneen osakkaan kanssa. Osakas esitti Finibin suosituksen perusteella reklamaation asennusliikkeelle. Asia päätyi asennusliikkeen vastuuvakuutukseen. Finib keskusteli vahinkotapauksesta vastuuvakuutusyhtiön kanssa. As Oy sai korvauksen asennusyrityksen vastuuvakuutuksesta.
 • Asukkaalta jäi hana päälle, jolloin vesi valui tiskialtaan kautta lattialle ja siitä alakertaan. Asukas ei vastannut yhteydenottoihin eikä ilmoittanut, onko hänellä olemas- sa kotivakuutusta ja oliko hän tehnyt vahinkoilmoitusta mahdolliseen kotivakuutusyhtiöönsä. Finib ei voinut avustaa taloyhtiötä vastuuvakuutusyhtiön kanssa käydyissä keskusteluissa, koska vapaaehtoiseen vakuutukseen - mikä vastuuvakuutus on - ei vahingonkärsinyt voi tehdä vahinkoilmoitusta kuin poikkeustapauksissa. Finib kuitenkin neuvoi taloyhtiön edustajaa, miten taloyhtiö pystyi muotoilemaan korvausvaateen asukkaalle.
 • Taloyhtiön tilaaman saneeraustyön yhteydessä urakoitsija porasi käyttövesiputkeen. Tästä aiheutui vuotovahinko, mikä vaurioitti sekä saneeraustyön kohdetta, mutta myös niitä rakenteita, mitkä eivät olleet saneerauksen kohteena. Taloyhtiö ei halunnut käyttää omaa kiinteistövakuutustaan syntyneiden vaurioiden korjaamiseen. Finib selvitti taloyhtiön valtuutuksella asiaa urakoitsijan kanssa ja selvitti, mitkä kaikki vaurioiden korjauskuluista oli mahdollista hakea vastuuvakuutuksesta ja urakoitsijan omasta rakennustyövakuutuksesta. Finib edusti taloyhtiötä vahingonkärsineen edustajana vastuuvakuutuksen suuntaan.